بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 8 آذر 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان با استناد به بند5 ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی شهر مصوب 10 / 12 / 85 شورای عالی استانها مقرر می دارد تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها مطالبی را بیان نمودند و با استناد به تبصره4 ماده3 همان دستورالعمل افزودند اعضای هیات رئیسه در انجام فعالیت های مربوطه ملزم به رعایت قانون شوراها ، آئین نامه های داخلی و سایر مقررات موضوع می باشند و هیات رئیسه در مقابل اعضای شورا پاسخگو خواهد بود و کلیه مصوبات خود را می بایستی بلافاصله به اطلاع اعضای شورا برساند و همچنین عنوان نمودند وظایف و اختیارات هیات رئیسه شورا مشخص می باشد و همکاری با رئیس شورا در خصوص اولویت بندی برنامه ها ، کمیسیون ها ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا و همچنین اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا در راستای تقویت و حفظ جایگاه شورا محقق می شود .
اعضای محترم هیات رئیسه در خصوص برنامه ریزی جهت بررسی و مصاحبه با افراد که داوطلب در خصوص انتخاب سمت شهردار بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.