314- مقرر گردید آقایان مرتضی عبدالهی،سید محمد موسوی و سعید فتاحی بعنوان نمایندگان دامداران جهت پیگیری مشکلات دامداران سطح شهر قسمت غربی شریفیه باشند.
315- مقرر گردید جهت حل مشکل آموزشی و کمبود فضای آموزشی منطقه شهید رجایی و درخواست و مطالبه عمومی اهالی این منطقه جلسه ای با حضور معاونت محترم استانداری و فرماندار محترم شهرستان البرز و مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان قزوین و شهرستان البرز و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار محترم تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.