438- نامه شماره 26/974 مورخ 98/2/04 شهردار محترم،باتوجه به نامه شماره 1112/42/59/ص مورخ 1398/01/31 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در خصوص برگزاری مراسم روز شوراها در استان قزوین ،شهرداری در نظر دارد نسبت به برگزاری همایش گرامیداشت روز شوراها با اعتباری بالغ بر 130/000/000 ریال از محل اعتبارات خدمات شهری ماده5 ردیف 5122505 هزینه نماید.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

439- مقرر گردید مبلغ 1/500/000 ریال از بودجه شورا از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به خانم معصومه سلیمانی دارای مشکلات مالی فراوان و بیماری می باشد پرداخت شود .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

440- مقرر گردید مبلغ 1/500/000 ریال از بودجه شورا از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به خانم مریم خالقی که دارای مشکلات مالی فراوان و بیماری می باشد پرداخت شود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.