532- نامه شماره 5732 مورخ 01/ 8/ 98 شهردار محترم، به پيوست نامه رياست محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران محمديه در خصوص تمديد مبلغ وديعه رهن ساختمان  پدر شهيد گرامي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تمديد وديعه رهن بمدت يكسال با همان مبلغ (000 / 000 / 80 ريال) اقدام نمايد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

533- مقرر گردید مبلغ 000/ 000 / 60 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

534- مرخصی شهردار محترم به استناد تبصره 10 ماده 8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 19/ 3 / 1370 با جانشینی آقای محمد شعبانی  در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

535- نامه شماره 5705 مورخ 28 / 7 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست واحد حمل و نقل و ترافيك به شماره 6573 مورخ 24 / 07 / 98 مبني بر خريد 600 عدد گل ميخ جهت ايمن سازي محور زير گذر وليعصر(عج) ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب گل ميخ و علائم جانبي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 160 ريال از محل اعتبارات پروژه هاي عمراني رديف 303000 از طريق استعلام بهاء فاكتوري( خريد و نصب جداگانه) اقدام نمايد.ضمنا اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.