577 – پیرو نامه شماره 749 / 311 / 307 / 555 م ز فرمانده محترم سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان البرز با موضوع تامین هزینه های اجرای برنامه تکریم مادران و همسران شهدا حوزه خواهران حضرت معصومه(س) مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 5 ریال از بودجه شورا پرداخت گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

578 – نامه شماره 6602  مورخ 16  / 11 / 98 شهردار محترم، با استناد به نامه شماره 21269 مورخ 12/ 11/ 98 مديركل دفتر امور شهري و شوراها و نامه شماره 8815 / 11 مورخ 12 / 11 / 98 سرپرست فرمانداري شهرستان البرز مبني بر پشتيباني در تامين هزينه هاي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه صبحانه، ميان وعده، نهار و شام به تعداد 1100 نفر نيروهاي ستاد و شعب اخذ راي  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 120 ريال از محل اعتبارات جاري، وظيفه خدمات شهري رديف 205505 جشن و پذيرايي اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

579 – مقرر گردید نماینده شورا جهت پیگیری ساخت کالورت در ضلع جنوبی مزار از طریق آب منطقه ای شهرستان البرز آقای حسن بهتویی معرفی شود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

580 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 70 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.