660 – نامه شماره 1786 مورخ 29 / 06 / 99 شهردار محترم ، پيرو نامه شماره 998 / 99 مورخ 24 / 04 / 99 و با استناد به مصوبه شماره 134 / 99 / 5 / ص مورخ 11 / 05 / 99 مبني برتجهيز بوستان بانوان شامل خريد آلاچيق ، نيمكت سيماني، چراغ هاي پاركي، سطل زباله ، وسايل بازي ، كابل برق و لامپ و درختكاري و فضاي سبز و درختكاري با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 3 ريال اين شهرداري اقدام به استعلام فاكتوري اوليه جهت خريد نموده است كه متاسفانه اعتبار مذكور صرفا جوابگوي خريد صندلي هاي پاركي و پايه چراغ پاركي مي باشد و جهت ساخت آلاچيق ها ، درختكاري و فضاي سبز ، كابل هاي برق و روشنايي كه جهت بهره برداري از پروژه ضرورت دارند نيازمند حداقل 000 / 000 / 800/ 1 ريال افزايش از محل اعتبارات توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري مي باشد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

661 – نامه شماره 1793 مورخ 29 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه به درخواست شماره 1617 مورخ 29 / 06 / 99 واحد خدمات شهري و پيرو نامه هاي ارسال شده از سوي استانداري در خصوص كنترل حيوانات ناقل بيماري ( سگ هاي ولگرد )، به شماره هاي 8403 / 42 / 59 و 5583 / 42 / 59 و نامه شماره 10530 / 42 / 59 طي پيگيريهاي لازم اين واحد و حضور در جلسات فرمانداري مقرر گرديد شهرداريهاي شهرستان البرز به جهت پايين آوردن هزينه ها و مقرون بصرفه بودن براي پيمانكار با يك پيمانكار قرارداد تنظيم نمايند كه پيمانكار مربوطه توسط مدير كل دفتر امور شهري و شوراها اعلام و در دفتر خدمات شهري شهرداري الوند جلسه با حضور پيمانكار و نمايندگان شهرداري هاي شهرستان البرز تشكيل گرديد ه است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد گروهي با ساير شهرداريها جهت اتلاف 200 قلاده سگ با اعتباري بالغ بر 000 /000 /400 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز لازم جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

662 – نامه شماره 1790 مورخ 29 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه به درخواست هاي مكرر كاركنان مبني بر كند بودن و اشكالات فراوان در سيستم هاي كامپيوتري و خرابي و فرسودگي پرينتر ها كه موجب اخلال در كار ميگرددو از طرفي نياز شهرداري به افزايش خطوط ارتباطي داخلي جهت ارتباط بين همكاران كه لازمه آن بهبود سوئيچ مركزي خطوط مي باشد ، اين شهرداري در نظر دارد جهت بهبود سيستم هاي واجب و ضروري” تا حد امكان با ارتقاء سيستم ها و در صورت ضرورت خريد سيستم هاي جديد” و همچنين ارتقاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 1 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت برنامه ، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك، طرح توليد سخت افزارها ، نرم افزارها و شبكه هاي كامپيوتري اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

663 – نامه مورخ 27 / 06 / 99 موکب حضرت زینب(س) شریف آباد قزوین با توجه به اینکه این موکب تنها موکب استان قزوین در ایام اربعین در کشور عراق مستقر خواهد شد جهت مساعدت مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 10 ریال از بودجه شورا مساعدت گردد.در جلسه مطرح و اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

664 – نامه شماره 1787 مورخ 29 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 1556 مورخ 24 / 06 / 1399 آقاي حسين هاشمي (شهردار محترم) مبني بر خاتمه خدمت ايشان در 31 / 06 / 99 و درخواست پرداخت مانده مرخصي ذخيره شده ، و برگ تاييد شماره 99 / 1584 مورخ 26 / 06 / 99 مسئول امور اداري ، اين شهرداري در نظر دارد با استناد به بخشنامه شماره 01 / 132 / 8435 مورخ 19 / 02 / 89 مدير كل محترم دفتر تشكيلات و نيروي انساني سازمان شهرداري هاي كشور و با استناد به تبصره 2 ماده 9 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران نسبت به پرداخت ذخيره مانده مرخصي آقاي حسين هاشمي ، با اعتباري بالغ بر 915 / 078/ 356ريال در پايان سمت شهردار نامبرده ، از محل جبران خدمت كاركنان رديف 170201 حق سنوات كاركنان اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.