705- نامه شماره 3028 مورخ 04 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با عنايت به نامه شماره2588 مورخ 23 / 09 / 99 دفتر فني و عمراني مبني بر درخواست جابجايي تير برق و بازگشايي معبر ميان كوچه آذران 4و5 به علت واقع شدن تير برق در معبر و خطر ساز بودن آن، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به جابجايي تير برق با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريالي و واريز به حساب اداره برق محمديه از محل اعتبارات كالبدي شهرسازي برنامه زيبا سازي شهري طرح ساماندهي ميادين و معابر پروژه جابجايي تير برق اقدام نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

706 – با استناد به ذیل ماده83 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 1375 و اصلاحات بعدی سرپرستی آقای سعید رشوند تمدید گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

707 – نامه شماره 3012 مورخ 04 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری، همانگونه كه مستحضريد اكثر شهروندان شهر شريفيه از افراد سطح متوسط و كم درآمد جامعه محسوب مي شوند كه اين مساله وظيفه حمايت و پيشتيباني مسئولين امر را بيشتر و محسوس تر مي نمايد، پيرو مذاكرات صورت گرفته در صحن شورا و بمنظور حمايت از اين اقشار آسيب پذير ، شهرداري شريفيه در نظر دارد بمنظور بهره مندي شهروندان از تسهيلات قرض الحسنه جهت پرداخت عوارض شهرداري و همچنين در راستاي بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي ، با مشاركت بانك قرض الحسنه مهر ايران در قالب طرح حمايت از كالاي ايراني نسبت به افتتاح حسابي به همين نام در بانك قرض الحسنه مهر ايران اقدام نمايد خواهشمند است موضوع در جلسه مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.به پيوست تفاهم نامه و جداول مربوطه جهت استحضار بحضور ارسال مي گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.