708- مقرر گردید به استناد بند 32 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات “واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالیانه خود در خصوص خدمات شهری را که درچارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند” تا 20 اسفند سال جاری ادارات مربوطه برنامه خود را به شهرداری و شورای اسلامی شهر ارائه نمایند .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.