738 – مقرر گردید طرح آجر به آجر در پویش ساخت مدارس در سطح شهر شریفیه تبلیغات گسترده توسط شورای شهرداری و آموزش و پرورش صورت گیرد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

739 -به پيوست يك برگ مرخصي آقاي سعيد رشوند از تاريخ 24/ 12 / 99 لغايت 28/ 12 / 99 به مدت 5 روز به حضور ارسال ميگردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

740- نامه شماره 16706 مورخ 26 / 12 / 99 فرماندار و رئیس محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،در خصوص بند 731 صورتجلسه شماره 244 مورخ 13 / 12 / 99 به دلیل وجود ابهام و عدم شفافیت لازم موضوع تعیین و تکلیف دیوار و فنس کشی ضلع جنوبی آرامستان رای هیات تطبیق شهرستان تطبیق می گردد و جناب آقای حیدر محمد حسن لی نماینده شورا جهت حضورو دفاع در جلسه هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز معرفی گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

741- نامه شماره 3596 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، با توجه به درخواست شماره7361مورخ 26 / 12 / 99 كلانتري 14 شريفيه مبني بر ضرورت محافظت از ساختمان كلانتري اين شهرداري در نظر دارد به منظور حفظ و صيانت از كلانتري در برابر آسيب ها و تهديدات احتمالي نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه و خريد قوطي 2*2 به تعداد 80 شاخه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 160 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران ، طرح ارتقاء تاب آوري شهري ، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه خريد نرده جهت كلانتري 14 شريفيه اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

742- نامه شماره 3592 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، به پيوست نامه درخواست شماره 7367 مورخ 26 / 12 / 99 فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري در خصوص ايجاد پايگاه مقاومت بسيج در راستاي فعاليت بسيجيان و درخواست واگذاري مكان مناسب در جوار مزار شهداي گمنام  اين شهرداري در نظر دارد به منظور بهره مندي ساكنين و اهالي شهر شريفيه و حفظ و ايمني و انجام امور فرهنگي نسبت به واگذاري مكاني در جوار مزار شهداي گمنام به حوزه مقاومت بسيج  اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

743- نامه شماره 3600 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، با عنايت به نامه شماره 986 / ز م  / 79 / ص مورخ 13 / 11 / 99 معاون سياسي و امنيتي فرمانداري شهرستان البرز در خصوص مصوبه بند 2 شوراي تامين شهرستان البرز در خصوص برگزاري رزمايش بيت المقدس در تاريخ 12 / 11 / 99 لغايت 22 / 11 / 99 به مدت 10 روز در شهرهاي شهرستان اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين ميان وعده با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 35 ريال از محل  اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برگزاري همايش ها رديف هزينه تشريفات هزينه نمايد .خواهشمند است ضمن بررسي موضوع نتيجه جهت اجرا  امر به ابلاغ گردد .بديهي است اعتبار لازم در اصلاح و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

744- نامه شماره 3598 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، به پيوست نامه درخواست شماره 17 8772 / 2801 / 23 / 99 مورخ 14/ 12 / 99 هلال احمر شهرستان البرز  مبني بر استقرار خانه هلال در شهر شريفيه اين شهرداري در نظر دارد به منظور بهره مندي ساكنين و اهالي شهر شريفيه از خدمات خانه هلال نسبت به تخصيص يك اطاق مشترك با گروه فرهنگي ثارالله در ساختمان قديمي شهرداري جهت استفاده و بهره برداري و ارائه خدمات به شهروندان  اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

745- نامه شماره 3593 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، به پيوست نامه1 / 68345 / 9031 مورخ 26 / 12 / 99 دادستان محترم عمومي و انقلاب محمديه در خصوص پيشگيري از وقوع بزه سرقت و ساماندهي معتادين متجاهر ، كه مقرر داشته از سرفصل بودجه فرهنگي انجام پذيرد اين شهرداري در نظر دارد به منظور حفظ و صيانت از اموال شهرداري و شهروندان و انجام امور فرهنگي نسبت به مساعدت مالي بصورت علي الحساب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 50 ريال و واريز بحساب مركز ترك اعتياد طلوع با مديريت آقاي مرتضي باقري  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ماده 16 و 17 كمك مالي به اشخاص حقوقي مساعدت مالي جهت نگهداري معتادان متجاهر  اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

746- نامه شماره 3599 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، به پیوست متمم و اصلاحیه بودجه سال 99 جهت بررسی در صحن شورا به حضور ارسال می گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

747- نامه شماره 3591 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، با توجه به درخواست 7331 مورخ 24 / 12 / 99 واحد عمراني مبني بر تهيه صندلي بتني جهت نصب در پياده رو هاي سطح شهر، اين شهرداري در نظر دارد بمنظور بهره مندي شهروندان و زيباسازي فضاي شهري نسبت به خريد و نصب مبلمان شهري از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري(ارتقاء كيفيت و منظر شهري) طرح اجرا و نصب مبلمان شهري پروژه خريد و نصب صندلي بتني اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

748- نامه شماره 3595 مورخ 26 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری  ، با عنايت به نامه شماره 13809 مورخ 1 / 8 / 99و نامه شماره 8844 مورخ 22 / 5 / 99 مبني بر ضرورت استفاده از دوربين هاي مداربسته جهت اماكن تفريحي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات جهت ساختمان آتش نشاني و بوستان هاي ياس و بانوان از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 1 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در بوستان ها و ساختمان آتش نشاني اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.