784– نامه شماره 567 مورخ 08 / 03 / 1400 شهردار محترم ، اين شهرداري در نظر بابت ملك آقاي ذبيح اله زلفي از قرار هر متر مربع عرصه مبلغ 000 / 500 / 2 ريال از ايشان جهت آماده سازي اخذ نمايد . با توجه به اينكه هزينه آماده سازي به استناد ماده 32 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري و تبصره 4 ماده واحده واحده قانون تعيين املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها بر عهده مالك مي باشد اين شهرداري با عقد توافق و مصالحه با مالك و يا ذينفع ها اقدام به انجام اين كار مي نمايد . لذا خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را نيز به اين شهرداري امر به ابلاغ فرمائيد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

785- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.