803– نامه شماره  1400/1005/ ص شهردار محترم در خصوص نامه شماره 1400/1837مورخ 1400/02/12اداره ورزش و جوانان  شهرستان البرز، مبنی بر مساعدت جهت تهیه کولر سالن ورزشی میثاق، این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی جهت تعیمر یکدستگاه کولر شامل خرید موتور و پمپ آب با اعتباری بالغ بر 000 / 950 / 15 ریال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعی و فرهنگی برنامه حمایت، ردیف کمک مالی به بخش عمومی 150208 مساعدت نماید. خواهشمند است ضمن بررسی، مجوز مربوطه صادر و نتیجه جهت اجراء امر به ابلاغ گردد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحیه و یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

 804  – نامه شماره 1400/927/ص مورخ 09 / 04 / 1400 شهردار محترم، با توجه به پیگیری های مکرر و درخواست رانندگان تاکسی به شماره 1253 مورخ 1400/03/11و پیرو مذاکره تلفنی با فرمانداری (( آقای باب الحوائج )) در خصوص افزایش مجدد کرایه به مبلغ 5000 ریال،  مصوب سال 1400؛ این شهرداری در نظردارد با توجه به دلایل ذیل 1 – از لحاظ بعد مسافت شهر شریفیه با شهر الوند تقریبا یکسان بوده چه بسا مسافت تا شهر الوند کمترمی باشد ( نرخ کرایه الوند – قزوین 50000 ریال می باشد ) 2 – تعداد کم مسافر و کرایه کمتر نسبت به شهرهای الوند و محمدیه که موجب درآمد کمتر نسبت به آنها که سبب ضرر و زیان برای رانندگان این شهر شده است. لذا بنا به گفته رانندگان در سال 1396 با درخواست خود رانندگان به مبلغ 2000 ریال به دلیل رند کردن و اختلاف مبلغ با محمدیه اضافه نگردید،که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه مطرح و با اکثریت آرا به تصویب نرسید.

 در جلسه مطرح و با اکثریت آراء  مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار نگرفت .

805 – نامه شماره 1400/920/ص  مورخ 09 / 04 / 1400 شهردار محترم، به پیوست یک نسخه گزارش شش ماهه اول سال 1399 این شهرداری با درآمدی بالغ بر  653 / 006 / 242 / 653  ریال تقدیم می گردد. گزارش ارائه شده در دو بخش وظیفه خدمات جاری به مبلغ 445 / 588 / 618 / 22 ریال و وظیفه عمران شهری به مبلغ 459 / 877 / 237 / 43 ریال که با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری تهیه و تنظیم گردیده است. که در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه به تصویب بود. در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

806 – نامه شماره 1400/917مورخ 1400/04/09شهردار محترم ، به پیوست یک نسخه گزارش شش ماهه دوم سال 1399  با درآمدی بالغ بر 948 / 178 / 036 / 66 ریال در دو بخش وظیفه خدمات جاری به مبلغ 255 / 569 / 269 / 40 ریال  و عمران شهری به مبلغ 370 / 418 / 787 / 35 ریال با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری، که در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه به تصویب بود. در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

درجلسه مطرح و با اکثریت  آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

807 – نامه شماره 1400/1028مورخ 20 /1400/04شهردار محترم، در اجرای تفاهم نامه دیوار حفاظتی بصورت مشارکتی فی مابین راه آهن شمال 2 و شهرداری شریفیه  وهمچنین تخصیص مبلغ یک میلیارد تومان جهت ایمنی خط راه آهن محدوده عبوری شهر شریفیه و مصوبات و پیگیری های شورای تامین بخش محمدیه و شهرستان البرز و استان قزوین و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در خصوص تاکید و تایید همکاری مجموعه مدیریت شهری شهر شریفیه و راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص نصب دیوار حفاظتی ریل  و  راه آهن در جهت حفظ جان شهروندان شهر شریفیه، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

808 – نامه شماره 1400/1038/ص  مورخ 1400/04/21شهردار محترم ، با توجه به درخواست شماره 1400/963مورخ 1400/04/21سرپرست واحد حمل ونقل مبنی بر خط افزایش مقدار و مسیرهای خط کشی معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر 000 / 000 / 050 / 1 ریال شامل خرید ( رنگ حلال و چسب  000 / 000 / 850 ریال  توسط شهرداری و اجراء 000 / 000 / 200 ریال توسط پیمانکار ) و رنگ آمیزی سرعتگیرها با اعتباری بالغ بر 000 / 000 / 950  ریال شامل خرید ( رنگ و حلال و چسب  000 / 000 / 750 ریال توسط شهرداری و اجراء 000 / 000 / 250  ریال توسط پیمانکار)  از طریق استعلام بهاء و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک ، برنامه بهبود عبور و مرور شهری ، طرح لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت ، پروژه خط کشی معابر و سرعت گاه ها اقدام نماید. که اعتبار لازم از محل فروش اراضی 11 هکتاری تامین خواهد گردید.  در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 در جلسه مطرح و با اتفاق آراء  مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.