بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 17 اردیبهشت 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری اصل آغاز شد.
سپس آقای آیت نظری اصل ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران به موضوع جلسه و نامه شهردار محترم پرداختند و افزودند که شورا و شهرداری باید مجدانه پیگیر حل مشکلات رودخانه های شرقی و غربی از سوی مسئولین مربوطه گردند که در حال حاضر متاسفانه اداره آب منطقه ای اراده ای برای ساماندهی رودخانه ها ندارد.
آقای هاشمی نیز در خصوص پیگیری جلسه با استاندار محترم جهت حل این مشکل گزارشی ارائه دادند و نیز با اشاره به عدم همکاری آب منطقه ای برای حل مشکلات مالکین و باغداران،و نیز جلسه استاندار محترم با مسئولین کتابخانه ها عنوان نمودند که با انتقال اعتبار کمریند شرقی به پروژه احداث کتابخانه حداقل قسمتی از این پروژه به سرانجام خواهد رسید.
آقای علی اکبر کرمی نیز خواستار پیگیری جدی اعضای شورا و شهردار محترم از مسئولین جهت حل مشکلات رودخانه ها شدند.آقای شهردار قول دادند اگر آب منطقه ای مشکل معارضین را حل نماید و مسئولیت دیوار کشی رودخانه را برابر صورتجلسه معاونت عمرانی استانداری انجام دهد و مسئولیت حقوقی را قبول نماید شهرداری حاضر است پروژه ساماندهی رودخانه را انجام دهد.
آقای احمد قدوسیان به مکاتبات صورت گرفته با آقای دکتر محمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی و اینکه ساماندهی رودخانه ها از لحاظ قانونی وظیفه شرکت آب منطقه ای می باشد اشاره نمودند شورا و شهرداری آمادگی خود را جهت همکاری برای ساماندهی اعلام نمودند و خواستار پیگیری همزمان به صورت مجدانه جهت حل مشکلات رودخانه ها و کتابخانه در اسرع وقت شدند.
مصوبات:
1- نامه شماره 26/1199 مورخ 98/2/9 شهردار محترم،احتراماً با عنایت به افزایش قیمت میلگرد و بتن و سایر ملزومات در فهرست بهای سال 1398 نسبت به سال 1397 که منجر به افزایش برآورد اولیه پروژه احداث کتابخانه عمومی شهر شریفیه شده است،به استحضار می رساند برآورد قبلی تنها کفاف اجرای ساختمان مذکور را تا مرحله ستون طبقه همکف می دهد و اجرای سقف های اول و دوم امکان پذیر نخواهد بود.لذا با توجه به توقف عملیات اجرایی پروژه احداث کمربند شرقی شهر پیشنهاد می گردد مبلغ 5/000/000/000  ریال از پروژه کمربند شرقی ردیف 3102 از برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری کسر و به ردیف 6301 تخصیص داده شود.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.