بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 13 آذر 98 کارگاه آموزشی تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه سال 99 شهرداری با حضور اعضای محترم شورا،شهردار محترم و مسئول محترم واحد مالی شهرداری با حضور آقای مهندس اسدی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها وزارت کشور و با هماهنگی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی در خصوص ساختار بودجه شهرداری ها در سال 99 و حوزه درآمدها و هزینه ها و خدمات اداری،عمرانی و خدمات شهری و جبران خدمات کارکنان و پیرامون عناوین برنامه های فصل سوم  بودجه از قبیل کالبدی و شهرسازی،ایمنی و مدیریت بحران و حمل و نقل ترافیک بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین در خصوص بند الف ماده 59 و بندهای پ و ث ماده 67 و مواد 86 و 88 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 79 قانون شهرداری ها و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطالبی بیان و تبیین گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.