موضوع کمیسیون:  تابلوی تصاویر شهداء پروژه  معابر بلوارشهید بهشتی

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم و خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر، در خصوص تابلوی تصاویر شهداء؛ مطالبی را در این زمینه بیان نمودند. ایشان خواستار عملیاتی نمودن تابلوی تصاویر شهداء، و نصب آن، با حفظ  امنیت و به نحو احسن را یاد آور شدند.

*-  آقای علویری؛ ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ خواستار تسریع در انجام پروژه نصب تصاویر تابلوی شهداء شدند.

* – حاج آقا حسن لی؛ ضمن تشکر از متخصصین که به شورای اسلامی شهر بابت مساعدت و کمک در طراحی تابلوی تصاویر شهداء نمودند، خواستار دوام و استقامت به جهت حفظ بیت المال شدند.

*-  آقای بهتویی؛ خواستار استفاده بهینه از تابلوهای قبلی و جانمایی به نحوه احسن شدند. و همچنین درمورد معابر و پیاده رو سازی بلوار شهید بهشتی، خواستار طرح هایی در جهت زیبایی پروژه مذکور شدند.

*-  آقای مهندس خانی؛ در خصوص پروژه پیاده رو سازی معابر بلوار شهید بهشتی، ضمن تجزیه و تحلیل پروژه مذکور، از لحاظ اجرایی و اقتصادی، پیشنهاد استفاده از ظرفیت بهینه و همچنین صرفه جویی در هزینه ها  و استفاده از بتن  رنگی و باغچه ای کار نمودن پروژه مذکور شدند.

* – حاج آقا حسن لی؛ درخصوص پیاده روسازی معابر بلوار شهید بهشتی بدلیل شرایط بلوار مذکورجهت اجرای پروژه، خواستار استفاده مصالح به گونه ای که بیت المال حفظ شود را مطرح نمودند.

*- آقای علویری درخصوص پروژه پیاده رو سازی معابر بلوار شهید بهشتی، ایشان خواستار زیبایی انجام کار در پروژه مذکور شدند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.