موضوع کمیسیون:  پروژه اتصال خیابان میرزای شیرازی

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛  ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم و خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر،  توضیحات کامل و فنی از روی نقشه و همچنین برآورد هزینه در خصوص  پروژه اتصال میرزای شیرازی ارائه و به سوالات همکاران شورای اسلامی شهر پاسخ دادند.

*- حاج آقا حسن لی ضمن عرض تسلیت ایام در خصوص پروژه اتصال میرزای شیرازی به سوالات ذیل از جمله؛

1- عرض مفید معبر 2 طول پروژه 3- اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه 4 تعیین و تکلیف پل بعد از بسته شدن سوزن بانی 5- تعدیل پروژه ، تعیین و تکلیف پل عابر رو و همچنین لوله انتقال آب،  مطرح و خواستار پاسخ لازم به این سوالات شدند.

1 –  مقرر گردید؛ پروژه فوق مجدد در کمیسیون آینده عمران شورای اسلامی شهر مطرح گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.