موضوع کمیسیون:  پروژه بلوار غربی و میدان آذران

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، معاون عمرانی ، فنی شهرسازی  و مشاور طرح تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم و خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر و حاضرین جلسه،خواستار گزارش آقای دکتر عبدالرزاقی شدند.

*- آقای دکتر عبدالرزاقی  مشاور طرح گزارشی از مناطق و طراحی پروژه ها در نقاط شهر از جمله؛ 1 –  بلوار غربی  2 میدان آذران، توضیحاتی را ارائه نمودند و به سوالات همکاران پاسخ دادند.

*- حاج آقا حسن لی به شکل ترافیکی آینده این طرح اشاره و خواستار ارائه راه حل شدند.

*- شهردار محترم  و اعضاء حاضر در جلسه سوالاتی از قبل تغییر جزایر و هدایت آبهای سطحی مطرح و مشاور طرح به سوالات همکاران پاسخ دادند. در ادامه درخصوص میدان انتهای بلوار غربی، رعایت آیین نامه و حجم ترددها باید حداقل عرض میدان 20متر و عرض سواره رو 30 /6  که  دو طرح پیشنهادی انجام گرفته، گزینه اول که شعاع میدان 8  و عرض سواره رو 10 متر و گزینه دوم، نیازمند تغییر بلوار، پوشش رودخانه و تملک منازل مسکونی و دسترسی ها توضیحاتی ارائه و به سوالات همکاران پاسخ دادند و درخصوص گزینه سوم، ورودی بلوار غربی که با هماهنگی همکاران اداره راه ترابری و سرعت طرح با قوس و ورود و خروج با شعاع 135 متر و عرض 25 /7 و تملک ملک انبار مخابرات که 371 متر مربع نیازمند تملک می باشد. و در خصوص رمپ خروجی 3 طرح پیشنهادی با شعاع  135 متر و 70 متری با اعمال  سرعت گیر  در باند کندرو توضیحاتی را ارائه نمودند . و همچنین در خصوص گزینه چهارم ورودی زیر گذر  ولیعصر از سمت محمدیه نیز بحث و تبادل نظر گردید.

1 – مقرر گردید درخصوص میدان انتهای آذران اول، گزینه پیشنهادی اول با معبر 15 متر از خیابان امام، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت که ابعاد شعاع میدان 8 متر و شعاع محاطی 26 و عرض معبر سواره رو 18 متری می باشد. که شهردار محترم تملکات طرح و برآورد هزینه را به شورا ارائه نمایند و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

2- مقرر گردید درخصوص رمپ ورودی بلوار غربی گزینه شعاع قوس 60  و سرعت 40 خط کاهش 15 متر، که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

3 – به استناد نامه شماره 1886 / 1401 / ص مورخ 20 / 06 / 1401 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 1433/ 1401 مورخ 19/ 06/ 1401 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد اجراي پل خيابان ميرزاي شيرازي، كه جزء پروژه هاي مصوب سال 1401 نيز مي باشد، با توجه به ضرورت اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 500/ 19 ريال اجراي پروژه اتصال پل ميرزاي شيرازي را از طريق مناقصه عمومي و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور، طرح توسعه زير ساخت ها، پروژه اتصال ميرزاي شرقي و غربي اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

4-  به استناد نامه شماره 2019 / 1401 / ص مورخ 31 / 06 / 1401 شهردار محترم، با عنايت به درخواست شماره 1401/3940/ و مورخ 29 /06/ 1401 آقايان رحيم و ياسين اسمعيلي مالك زميني به مساحت 99/ 106 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي كوچه آذران ششم ( به شماره پرونده 823) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه كل مساحت زمين فوق در طرح بازگشايي معبر (خيابان باقرخان ) مي باشد و درخواست ايشان مبني بر تعيين تكليف زمين خود با توجه به ساخت ساز صورت گرفته توسط مالكين همجوار و عدم تملك معبر پيشنهادي (خيابان باقرخان) توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني  را دارد . ضمنا لازم به ذكر است اين شهرداري با هماهنگي آن شوراي محترم اقدام به تملك معبر جايگزين با فاصله 40 متر از موقعيت مورد نظر در سمت شرق پلاك مذكور نموده است كه تاكنون بخشي از معبر نيز تملك شده است. که در کمیسیون عمران مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.