موضوع کمیسیون:  بازدید از پروژه های عمرانی  

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم در ماه مبارک رمضان،  توضیحات لازم درخصوص لوایح شهرداری بیان نمودند.

*-  شهردار محترم نیز در خصوص آبیاری قطره ای فضاهای سبز توضیحاتی را ارائه نمودند.

*-  در ادامه اعضاء کمیسیون از سطح شهر از جمله؛ کوچه های میثاق و آذران ها بازدید به عمل آوردند.

* – مقرر گردید ورودی کوچه های میثاق آسفالت ، ترمیم ترانشه، جداول و همچنین ضایعات و نخاله ها جمع آوری گردد.

*- مقرر گردید درخصوص انتهای کوچه های آذران طرح جامع در انتهای کوچه ها پیاده سازی و همچنین انتهای طرح مشخص گردد. و شهرداری طرح مذکور را  به صورت مکتوب  به شورای اسلامی شهر ارجاع نماید.

*- بازدید  از پروژه پیاده روسازی بلوار شهید بهشتی صورت پذیرفت و موارد فنی از جمله؛ رمپ کالسکه وینچر پیشنهاد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.