موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری   

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک به مناسبت روز ملی شوراها، معلم، و روز کارگر، گزارشی از بازدید پروژه بلوار شرقی و رفع موانع جهت اجرای این طرح، خواستار همفکری، مشورت همکاران و شهردار محترم جهت بازنگری طرح جامع شدند.

1 مقرر گردید شهردار محترم اقدامات لازم را جهت همفکری، بازنگری و همچنین استفاده از  نقطه نظرات کارشناسی طرح جامع و تفضیلی انجام نماید.

*- آقای علویری از توافق با برخی مالکین ضلع غربی فرزندان شهید نور محمدی خبردادند.

*-  آقای مهندس خانی خواستار صرفه جویی در هزینه تهیه مصالح از محل مجوز بهره برداری از مصالح رودخانه ای با رعایت موارد قانونی در غالب لایروبی و همچنین تسریع در انجام پروژه های عمرانی از سوی شهرداری شدند.

*- اعضاء محترم کمیسیون درخصوص نحوه توافق، مدارک قانونی و همچنین لوایح شهرداری از جمله؛ آسفالت معابر و آبیاری قطره ای بحث و تبادل نظر نمودند.

2-  به استناد نامه شماره 390 / 1402 / ص  مورخ 05 / 02 /1402 شهردار محترم؛  با توجه به برآورد زير سازي و آسفالت ريزي معابر خاكي سطح شهر در حدود 000 / 000 / 000 / 53 ريال بر اساس فهرست بهاي 1402 ار طریق مناقصه عمومی با شرایط و موارد ذیل توسط شهردار محترم در زمان برگزاری مناقصه لحاظ گردد. 1- نقشه مسیر ها تهیه و متراژ ها برآورد گردد. 2 در صورت تهیه مصالح از سوی شهرداری به پیمانکار جهت حمل مصالح در قرارداد لحاظ گردد. 3 اسناد مناقصه در جهت حمل مصالح تهیه شده از سوی شهرداری بارگذاری و از قبل پیش بینی گردد. 4 جهت صرفه جویی در هزینه تهیه مصالح از محل مجوز بهره برداری از مصالح رودخانه ای با رعایت موارد قانونی در غالب لایروبی اخذ و به انجام برسد.

3 –  به استناد نامه شماره 99 / 1402 / ص  مورخ 15 / 01 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به  نامه داخلي شماره 3168 / 1401 مورخ 03/ 12/ 1401 واحد فضاي سبز و  خدمات شهر، مبني برکمبود آب خام و هزينه بالاي تامين و حمل آب جهت آبياري درختان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي آبياري قطره اي درختان بلوار شهيد بهشتي و امام علي (ع)  اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 / 7 ريال ،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي درختان اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.