موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری   

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، ریاست محترم آب منطقه ای شهرستان و مسئول رودخانه های سواحل آب منطقه ای استان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از آب منطقه ای استان و شهرستان،  جهت شروع پروژه دیوار چینی رودخانه شرقی، به مشکل پیش آمده در حوالی والفجر 24 و کمبود حریم رودخانه جهت ایجاد کمربندی شرقی، به آزاد سازی این مسیر و رفع مشکل خانه موجود درکمر بندی توسط شورا ، شهرداری و آب منطقه ای جهت آزاد سازی مسیر خبردادند.

*-  شهردار محترم  نیز با توجه به مشکل پیش آمده و پیشنهاد آقای مهندس خانی جهت ایجاد کمربندی و تغییر مسیر  رودخانه در آینده خبر دادند.

*- آقای جمشیدی نیز با توجه به این مشکل ایشان خواستار پیشنهاد منطقی جهت حل مشکل، آزاد سازی مسیر و تعیین خط پروژه از سوی شورا و شهرداری شدند.

*- اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نیز نقطه نظرات خود را اعلام و از آمادگی همکاری جهت حل مشکل خبر دادند.

*-  حاج آقا حسن لی نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین جلسه، از همکاری شورا و شهرداری جهت ادامه پروزه خبر دادند.

*-  در پایان از مسیر پروژه از نزدیک بازدید بعمل آمد.

1-  به استناد نامه شماره 390 / 1402 / ص  مورخ 05 / 02 /1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي عليرضا محسن زاده به شماره وارده  6949 / 1401 / و مورخ 19/ 11/ 1401 جهت خريد كوچه بن بست دوم به مساحت كل 28 مترمربع واقع در خيابان آذران يكم جنب ملك نامبرده به پلاك شماره  96 به قيمت كارشناسي ، جهت الحاق و تجميع با ملك خود ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمين مذكور بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000  فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.