موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم و مسئول فنی و شهرسازی شهرداری، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از زحمات شهردار محترم، مسئول واحد شهرسازی، تبریک اعیاد قربان و غدیر به موضوع جلسه ، لوایح شهرداری و مشکلات شهر پرداختند. در ادامه ایشان به گزارش عملکرد توسط شورا و شهرداری در مساجد سطح شهر اشاره و خواستار حضور اعضاء شورا و شهرداری در مساجد شهر با توجه به پیگیری و مطالبه مردمی شدند. ایشان با توجه به رضایت مندی مردمی در گروههای اجتماعی درخصوص عملکرد شورا و شهرداری و نارضایتی در برخی عملکردها، ایشان خواستار فعالیت بیشتر همکاران شورا، شهردار و پرسنل شهرداری در پروژه های عمرانی و فعالیت های اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و … شدند. در ادامه به موضوع مصوبات شورا که هنوز اجراء نشده اشاره و خواستار پیگیری شورا و شهرداری در خصوص مصوبات اجراء نشده و مشخص شدن و مسئولیت اجرایی هر کدام از مصوبات شدند. و عنوان نمودند طبق قانون پیگیری مصوبات وظیفه رئیس شورا می باشد. 

*- شهردار محترم گزارشی از مناقصات اجرائ شده  و  عدم مشارکت در مناقصات توسط پیمانکاران که باعث عقب افتادن پروژه ها می شود. توضیحاتی را بیان نمودند

آقای نظری نیز خواستار دسته بندی مناقصات اجراء نشده شورا و شهرداری توسط دبیرخانه شورا و نماینده شهردار تا آخر هفته آینده شدند.

*-  آقای علویری خواستار دسته بندی مصوبات، پیگیری مشکلات و پروژه های نیمه کاره توسط شهردار و شورای اسلامی تسریع در اجرای آنها شدند.

1 –  مقرر گردید مصوبات اجراء نشده سال 1402 توسط شهردار محترم و دبیرخانه شورا دسته بندی گردد و به جلسه شورا ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.