موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، گرامیداشت روز عفاف و حجاب  و روز مباهله مطالبی در این خصوص بیان نمودند. ایشان با توجه به نزدیک شدن ماه محرم، خواستار ساماندهی معابر، میادین نزدیک مساجد و حسینیه ها کهخ محل تجمع هیئت های مذهبی از جمله: 1 – خیابان مسجد محمدیه ، تملک ملک آقای اسفرورینی و  هدایت آبهای سطحی خواستار تملک ملک ایشان و پیگیری همکاران شورا شدند.2-  خیابان روبروی مسجد حضرت مهدی ( عج ) مخلوط ریزی و جدول کشی گردد.  3- تملک خیابان باهنر 8 و خیابان امام حسین ( ع ) 4 –  مخلوط ریزی و آسفالت انتهالی خیابان شهید قدوسی  و روبروی مزار شهداء،  5 – آذران یکم محل تجمع هیئت ها، نصب پرچم و پوشش نهر آذران یکم در صورت امکان این نهر جمع آوری و بصورت مستقیم اجراء گردد.

*- حاج آقا حسن لی، نیز خواستار پیگیری موضوع تملک ملک آقای اسفرورینی با همکاری آقای بهتویی شدند.

1 –  مقرر گردید، آقایان علی خانی و آیت نظری اصل بهمراه شهردار محترم و معاون عمرانی جهت پیگیری شبکه لوله گذاری در خیابان شهید رجایی ، شهید چمران و طالقانی جهت هدایت آبهای سطحی معرفی می گردند.

2 –  مقرر گردید، اصلاح معابر، میادین و تملکات نزدیک مساجد و حسینیه ها سریعا انجام پذیرد، نخاله ها و ضایعات این معابر و میادین جمع آوری گردد. 

ضمنا ایمن سازی پل ها و پیگیری روشنایی و شستشوی جداول این معابر پیگیری گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.