موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه، خواستار عمل به تعهدات همکاران شورا در ادامه مدت باقیمانده شورا برای شهروندان شدند. ایشان خواستار تشکیل جلسه در روزهای آینده برای تعیین هیئت رئیسه شدند. ایشان در ادامه بیان نمودند که با همت مضاعف پیگیر مشکلات شهر و شهرندان با تقسیم کار بین همکاران شورا ، شاهد حل مسائل و مشکلات باشیم.

*-  در ادامه درخصوص پل غربی شهر، همکاران شورا، خواستار جلسه با مسئولین آبفای استان جهت جابجایی تاسیسات آب و فاضلاب شدند.                                                                         

*-  آقای بهتویی خواستار دعوت مسئولین استانی و شهرستانی جهت حل مشکلات اراضی عمومی منطقه مهاجرانی شدند.

*-  آقای نظری خواستار طرح مطالعاتی کامل برای بلوار و پل غربی شهر شدند. ایشان گزارشی از نصب دو دکل مخابراتی همراه اول در سطح شهر برای مشکل آنتن دهی اشاره نمودند.

1- مقرر گردید کمر بندی جمران از گلستان شمالی تا گلستان جنوبی تا انتهای کمربندی چمران به سمت میدان شهداء حداقل 10 متر رعایت گردد.

2 به استناد نامه شماره 1562 / 1402/ ص مورخ 13 /04 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1909 /1402 / و مورخ 24/03/1402 آقاي عباس برزگر مالك زميني به مساحت 84/ 104 مترمربع واقع در خيابان شهدا – كوچه سعدي – نبش بن بست اول (به شماره پرونده 8080) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي عقب نشيني و پخي در مجموع به ميزان 62/ 43 در  ضلع شمال ، شرق و شمال شرقي مي باشد و درخواست ايشان مبني بر تعيين تكليف زمين خود با توجه به ساخت ساز صورت گرفته توسط مالكين همجوار و عدم تملك معبر پيشنهادي (كمربندي 20 متري شهيد چمران) توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد. که در کمیسیون مذکور به اتفاق آرا تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3- به استناد نامه شماره 1623 / 1402 / ص مورخ 18 / 04/ 1402 شهردار محترم؛  با عنايت به درخواست شماره 1402/2537/و مورخ 1402/04/15 خانم افسانه اسدي مالك زميني به مساحت 57/ 104 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي – كوچه آذران 9 – نبش بن بست اول (به شماره پرونده 3154) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي عقب نشيني و پخي در مجموع به ميزان 46/ 54 مترمربع در  ضلع جنوب و غرب و جنوب غرب(پخي) مي باشد . نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود با توجه به عدم تملك معبر پيشنهادي توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد. که در کمیسیون مذکور به اتفاق آرا تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.