موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، عرض تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس، روز بزرگداشت استاد شهریار، به موضوع جلسه پرداختند.

*- حاج آقا حسن لی به چند سوال درخصوص پروژه پل میرزای شیرازی ارائه نمودند. 1- نقشه اولیه اجرایی پل اتصال میرزای شیرازی در اسناد مناقصه می باشد، لذا به تائید چه کسی رسیده است؟  2 – دلیل اصلاح نقشه چیست؟ 3 – اصلاح نقشه توسط چه کسی و چه مدت زمانی طول کشید؟  4 – نقشه اصلاحی آیا کتبا به پیمانکار ابلاغ شده است یا نه ؟ 5- دلیل تاخیر در جابجایی، مسیر پروژه چیست؟

*-  آقای مهندس خانی در پاسخ به سوالات حاج آقا حسن لی بیان نمودند که نقشه اولیه در مناقصه بوده و اصلاح نقشه به جهت جابجایی محل شمع ها بوده، در ادامه ایشان بیان نمودند که الباقی سوالات باید توسط کار فرما جواب داده شود.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص پروژه پل اتصال میرزای شیرازی با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

  1- به استناد نامه شماره 2456 /1402/ ص مورخ 05 /06 /1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي سيد صمد پرپينچي  به شماره وارده  3547 / 1401 / و مورخ 22/ 05/ 1402 جهت خريد بخشي از پياده راه ما بين لاله چهارم تا لاله دوم،  به مساحت كل 60 / 13 مترمربع جنب ملك نامبرده به قيمت كارشناسي ، جهت الحاق و تجميع با ملك خود ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمين مذكور بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000 فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.