موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه، عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت ولادت با سعادت رسول اکرم ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع ) مطالبی را بیان نمودند. در ادامه ایشان به موضوعات جلسه و لوایح شهرداری از جمله؛ 1 – تملک انتهای خیابان امام خمینی ( ره ) جنب پل آذران، که حاج آقا حسن لی اعلام نمودند،  با توجه به اجرای پروژه کمربندی غربی موافق تملک می باشند. ایشان خواستار تملک معبر اتصال آذران 3 به 4 با توجه به مسجد و مدرسه شدند.

2 زیرسازی و آسفالت آذران ششم به نهم، که اعضاء کمیسیون با 6 متر آسفالت جنب کانال موافقت نمودند.

3- اجرای پیاده رو سازی انتهای بلوار شهید بهشتی و اتصال آذران سوم به چهارم،

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص اراضی کشاورزان در منطقه باغ اربابی، احداث زمین ورزشی و لوایح شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.

1-  مقرر گردید شهردار محترم طرح مطالعاتی تملک انتهای امام خمینی ( ره ) چهار دیواری آقای محمد پور، که با توجه به حجم ترافیک بالا در آن منطقه، آماده نموده و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که با اکثریت آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2- مقرر گردید شهردار محترم، نسبت به زیر سازی انتهای آذران ششم به نهم اقدام و لایحه  را جهت تصویب، به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3- مقرر گردید پیاده رو سازی انتهای بلوار شهید بهشتی، با توجه به درخواست عمومی و اجرای ضلع غربی بصورت کفپوش،  این قسمت نیز کفپوش اجراء گردد. که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

4 – مقرر گردید شهردار محترم طرح تملک  و اتصال کوچه سوم به چهارم در ضلع شرقی و غربی مسجد حضرت مهدی ( عج ) را آماده و به جلسه شورا ارائه نمایند. که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد

  5-  به استناد نامه شماره 2682 /1402/ ص مورخ 19 /06 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/3671مورخ 1402/05/26 آقاي سامان سهرابي منش،  مالك زميني به مساحت 93 مترمربع  كه واقع در خيابان شهدا- تقاطع ميثاق 3و ميثاق 5  مي باشد درخواست تعيين تكليف و احدث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي، مشاهده گرديده از سمت شرق به مساحت 20 / 7 متر مربع در بازگشايي معبر پيشنهادي  (كروكي پيوست )مي باشد  . حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

6 –   به استناد نامه شماره 2452  /1402/ ص مورخ 05 /06 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به شروع كار پيمانكار زيرسازي و آسفالت طي قرارداد منعقده شماره 2165 / 1402 / ص مورخ 21 / 05 / 1402 و نيز با توجه به فرسوده شدن روكش آسفالت خيابان هاي همت و بانك تجارت و متعاقب آن درخواست هاي مردمي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به قير پاشي و اجراي روكش آسفالت توپكا معابر فوق الذكر در قالب قرارداد مذكور و با رعايت سقف ريالي قرارداد منعقده اقدام نمايد.  که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

7-  به استناد نامه شماره 2600  /1402/ ص مورخ 13 /06 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه داخلي شماره 3168 / 1401 مورخ 03/ 12/ 1401 واحد فضاي سبز و  خدمات شهر، مبني بر كمبود آب خام و هزينه بالاي تامين و حمل آب جهت آبياري درختان، و همچنين با استناد به مطالعه صورت پذيرفته طي قرارداد شماره 1351 / 1402 / ص مورخ 01 / 04 / 1402 و برآورد انجام شده جهت اجراي پروژه آبياري تحت فشار فضاي سبز شهر شريفيه ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي آبياري تحت فشار فضاي سبز ،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000/ 20 ريال،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي درختان، از طريق مناقصه عمومي در سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.