موضوع کمیسیون: بررسی پروژه های عمرانی سطح شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* -آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن عرض تسلیت بمناسبت رحلت حضرت معصومه ( س ) به موضوع جلسه، در خصوص پروژه های عمرانی که در بودجه سال 1402 پیش بینی شده، لذا هنوز اجرایی نشده اعتراض نموده و خواستار توضیح شهردار محترم شدند.

*- آقای بهتویی نیز خواستار  تسریع در پروژه های عمرانی توسط شهردار محترم، با توجه به شروع فصل سرما شدند. ایشان در ادامه بیان نمودند که پروژه های عمرانی از جمله: 1 – ساختمان کتابخانه 2 – پل اتصال میرزای شیرازی 3 – اورژانس، پیشرفت کمی داشته است. لذا باید از طریق مسئولین استانی و کشوری پیگیری صورت پذیرد.  در ادامه ایشان خواستار توجه بیشتر به مبلمان و سیمای شهری شدند.

*- آقای نظری ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شهردار محترم و واحد عمرانی، ایشان خواستار تسریع در اجرای پروژه ها، توسط شهردار محترم شدند.

*- آقای علویری خواستار اجرای المان های شهری از جمله: 1- دروازه قدیم 2 –  میدان دروازه قدیم در شهر شدند.

*- در ادامه آقای مهندس خانی؛ خواستار توجه بیشتر به المان های شهری جهت شناسایی شهر شدند.

1- به استناد نامه شماره 2620 /1402/ ص مورخ 29 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي علي شكري از مالكين اراضي واقع در انتهاي خيابان شهيد رجايي و باهنر 5 قبل از رودخانه شرقي جنب ميدان ولايت جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، با توجه به پارك محله اي احداث شده در موقعيت مورد نظر و به جهت تسهيل در دسترسي به پارك مذكور و با توجه به قرار گيري ملك آقاي شكري در طرح بازگشايي  برابر طرح جامع مصوب در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد . ضمنا مساحت كل زمين  65 / 189 مترمربع مي باشد كه به صورت چهار ديواري در دست بهره برداري است. که در جلسه با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2- به استناد نامه شماره 3251 /1402/ ص مورخ 15 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1402/4011 مورخ 06 /06/1402 آقاي علي خمسه مالك ساختماني واقع در برخيابان امام خميني(ره)(شهيد دستغيب) – پلاك 97 كه درخواست واگذاري ملك مذكور براي تعريض خيابان امام خميني(ره) با قيمت كارشناسي را از اين شهرداري دارند كه طي بررسي صورت گرفته كاربري ملك مذكور براساس طرح تفصيلي شهر شريفيه تجاري مسكوني بوده و داراي مجموعا 136 مترمربع بنا در دو طبقه است ، كه عرصه موجود 83 / 62 متر مربع و عرصه باقيمانده بعد از عقب نشيني 51 / 22 متر مربع مي باشد. که در جلسه با اکثریت آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.