موضوع کمیسیون: بررسی پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خسته نباشید به همکاران محترم شورا، شهردار محترم به موضوع پل اتصال خیابان میرزای شیرازی اشاره و با توجه به خاتمه پیمان به پیمانکار و ارسال صورتجلسه کمیسیون تحویل به شورا که باید نواقص پروژه مشخص گردد. لذا در زمان تحویل، نماینده شورا در جلسه حضور نداشته است.خواستار توضیحات شهردار محترم درخصوص خاتمه پیمان شدند.

*- شهردار محترم توضیحاتی از پروژه پل میرزای شیرازی و استعلامات لازم از ادارات ذیربط و معارضات ادارات خدمات رسان در مسیر پروژه که باعث کندی پروژه و مشکلات بوجود آمده با پیمانکار و جلسات مکرر با پیمانکار، که به ایشان اعلام خاتمه پیمان گردید.

*- حاج آقا حسن لی به گزارشی از موارد قبل از مناقصه و درخواست گمانه زنی، خواستار استفاده از ظرفیت سازمان همیاری شهرداریها در ادامه کار و مطالبات پیمانکار، خواستار دقت بیشتر در این موضوع شدند. در ادامه ایشان با خاتمه پیمان موافقت ننمودند.

*-  آقای نظری با توجه به اتفاقات پیش آمده در پروژه و برخورد پیمانکار با پرسنل شهرداری با خاتمه پیمان موافقت نمودند.

*- آقای بهتویی نیز با توجه به اهمیت پروژه در مباحث پدافند غیر عامل و ذهنیت مردمی در این پروژه، خواستار رعایت صرفه و صلاح شهرداری و شورا در مشکلات بوجود آمده توسط پیمانکار،  با خاتمه پیمان موافقت نمودند.

*- آقای علویری نیز ضمن تشکر از همکاران شورا و شهرداری به برخی موارد از جمله: دیدگاه مردمی و روند قانونی خاتمه پیمان و همچنین ضمانت های آن و ادامه پروژه با پیمانکاران واجد شرایط و در صورت مراحل قانونی که خللی ایجاد ننماید. با خاتمه پیمان موافقت نمودند.

*- آقای مهندس خانی به نقشه اصلاحی که وقفه در پروژه ایجاد نموده و موجب ضرر مالی و زمانی در پروژه داشته و معارضات پروژه از جمله: لوله آب که باید رفع می شد و کوتاهی بوجود آمده در پروژه باید مشخص گردد. و همچنین جهت رفع معارضات باید جلسات تخصصی و کارشناسی انجام پذیرد. لذا زمان رفع معارضات بسیار طولانی شد. در ادامه شهردار محترم ملزم به تحویل گرفتن کارگاه از پیمانکار ظرف مدت حداکثر 10 روز و ارائه لایحه حداکثر یک هفته بعد از تحویل کارگاه به شورا شدند. و همچنین با توجه به اهیمت موضوع، صرفه و صلاح شهرداری،  با خاتمه پیمان موافقت نمودند.

* – شهردار محترم به سوالات همکاران پاسخ دادند و عنوان نمودند با توجه به خاتمه پیمان و پیگیری جهت معرفی پیمانکار جدید با رعایت تمام مراحل قانونی شدند. 

1- به استناد نامه شماره 84 / 1402 /ص مورخ 13 /08/ 1402 شهردار محترم: آقاي حميدرضا بهتوئي فرزند محمد مالك زميني به مساحت كل 83 مترمربع واقع در خيابان امام خميني ره (ملك شمالي ) روبروي كوچه هماي چهارم مي باشند . با توجه به اينكه كاربري زمين نامبرده و زمين همجوار برابر طرح جامع درماني مي باشد و اين شهرداري بارها با توجه به درخواست مالكين جهت صدور پروانه احداث بنا ، برابر قانون ماده واحده (قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها ) نسبت به مكاتبه با دانشگاه علوم پزشكي استان قزوين نموده اما متاسفانه نه تنها هيچ اقدامي جهت تملك ملك مذكور از سوي دانشگاه علوم پزشكي صورت نگرفت ، بلكه با تغيير كاربري نيز مخالفت مي نمايند . برابر قانون فوق الذكر در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد،‌ مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌صورتي كه كمتر از 5 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و‌تجديد بنا را ندارد. حال در حدود 10 سال از تصويب و ابلاغ طرح جامع گذشته است و مالك مي تواند از حقوق مالكانه همچون احداث و تجديد بنا يا افزايش بنا و فروش و اجاره و رهن و غيره بهره مند گرددلذا اين شهرداري در خصوص پرونده نامبرده مكاتبه اي را جهت اعلام نظر و ارائه راهكار با مديركل دفتر امور شهري انجام نموده كه پاسخ آن مديريت  به پيوست جهت بررسي و اعلام نظر به حضور ارسال مي گردد. که در کمیسیون به تصویب رسید
و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال مي گردد.

2- مقرر گردید: با توجه به مشکلات پیش آمده در پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی، صرفه و صلاح شهرداری و درخواست شهردار محترم جهت تحویل قطعی، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء تصویب شد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.