موضوع کمیسیون: بررسی پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی
مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

موضوع کمیسیون: بررسی پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی
مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

  • – آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک ایام اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به حاضرین جلسه، ایشان به موضوع جلسه مناقصه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی از ابتداء تاکنون و اجرای ادامه پروژه بصورت ترک تشریفات و استعلامات گرفته شده و همچنین بحث زمان در اجرای پروژه و درخصوص علت انتخاب پیمانکار و نیز ترک تشریفات توضیحاتی را ارائه نمودند.
    *- آقای مهندس نادری گزارشی از پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه ترک تشریفات پروؤه پل میرزای شیرازی ارائه نمودند. و نیز توضیحات فنی ارائه و به سوالات همکاران پاسخ دادند.
    *- پیمانکاران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات و پروژه های خود ارائه نمودند.
    *- حاج آقا حسن لی ضمن گله مندی از عدم توجه به گمانه زنی قبل شروع پروژه، ایشان خواستار مشخص شدن فرد یا افراد مقصر در این موضوع شدند.
    1 – مقرر گردید با برگزاری پروژه بصورت ترک تشریفات موافقت و مقرر شد در جلسه آینده در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر به تصویب نهایی برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.