موضوع کمیسیون: بررسی پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک ایام اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از همکاران شورا و شهردار محترم، بخاطر تلاش جهت حل مشکلات مردم اشاره و در ادامه ایشان به مسئله مهم انتخابات و اهمیت شرکت در انتخابات و تشویق مردم به مشارکت حداکثری توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه در خصوص موضوع جلسه تعیین و تکلیف مناقصه پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی و پیمانکاران واجد شرایط و برگه های اسناد مناقصه توضیحاتی را ارائه و به سوالات همکاران پاسخ دادند.

*- اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نیز درخصوص پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

1 به استناد نامه شماره 5791 / 1402 مورخ 25/11/1402 شهردار محترم، درخصوص اجرای مناقصه پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی بصورت ترک تشریفات، که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2 – به استناد نامه شماره 5641 / 1402 مورخ 17/11/1402 شهردار محترم، با عنايت به درخواست شماره 8392/ 1402 / و مورخ 10/ 11 / 1402 آقايان اسداله اينانلو و احمد اسفروريني كه مالك زميني به مساحت 03/ 145 مترمربع واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي مي باشند، به استحضار مي رساند، زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب به ميزان 46/ 111 مترمربع در كاربري پارك و فضاي سبز عمومي و مابقي زمين به مساحت 57 / 33 متر مربع  داراي عقب نشيني در ضلع  شمال و شرق است، كه ايشان درخواست تعيين تكليف  براي  مقدار 46 /111 مترمربع از زمين مورد نظر كه دركاربري فضاي سبز مي باشد را دارند . که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3- به استناد نامه شماره 5627 / 1402 مورخ 16/11/1402 شهردار محترم، با عنايت به درخواست شماره 6931/ 1402 / و مورخ 18/ 09 / 1402 آقاي يعقوب يوسف عليزاده كه مالك زميني به مساحت 82/ 93 مترمربع به پلاك ثبتي 4695 شماره فرعي از 30 اصلي قطعه 1 / 4056 واقع در خيابان شهيد قرني – نبش كوچه سعادت 7  مي باشد، زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب در كاربري پارك و فضاي سبز عمومي قرار دارد و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود جهت تملك توسط شهرداري و يا استفاده از قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد .اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

4- به استناد نامه شماره 5291 / 1402 مورخ 27/10/1402 شهردار محترم، با توجه به درخواست  شماره 3949 / 1402 مورخ 24 / 10 / 1402 ، سرپرست محترم خدمات شهر و فضاي سبز، مبني بر خريد و نصب چمن مصنوعي جهت محوطه ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب چمن مصنوعي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 / 4 ريال ،از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد مخالفت قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.