موضوع کمیسیون: بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم و مشاور حقوقی شهرداری، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تبریک پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به لوایح ارسالی شهرداری اشاره و توضیحاتی را ارائه نمودند.  

*- اعضاء محترم کمیسیون در خصوص پروژه های عمرانی  با حضور شهردار محترم، با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

1 – به استناد نامه شماره 5664/ 1402 مورخ 17/11/1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره  2600/ 1402 / ص مورخ 13/ 06/ 1402  و با استناد به مصوبه شماره 560/ 1402/ 6 / ص مورخ   06/ 08/ 1402  آن شوراي محترم فرايند انجام مناقصه آبياري تحت فشار با اعتباري بالغ بر 000 /000 /000 /20 ریال صورت پذيرفت و با استناد به صورتجلسه كميسيون عالي 5648/ 1402 / ص مورخ 17/ 11/ 1402 برنده مناقصه مشخص گرديده استنظر به اينكه با كشف قيمت حاصله، حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان در مناقصه مبلغ 952/ 908/ 113/ 28 ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مذكور  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح: طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي تحت فشار قرارداد اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.