موضوع کمیسیون: بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تبریک سال نو و سال جهش تولید و مشارکت مردمی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت مستشاران ایرانی در سوریه به موضوع جلسه پرداختند و با توجه به بودجه سال جاری خواستار پیگیری مضاعف همکاران شورا و شهرداری در امر پروژه های پیش بینی شده شدند. و همچنین با توجه به وظیفه نظارتی شورا خواستار اجرای دقیق این موضوع از سوی همکاران شدند.

*- اعضاء محترم کمیسیون درخصوص پروژه های سال جاری، تملکات و مشکلات پروژه ها با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

*-  حاج آقاحسن لی نیز خواستار فعال شدن کمیسیون ها و همچنین رفع معارضات و موانع جهت اجرای پروژه ها در سال جاری شدند.

*-  آقای مهندس خانی خواستار اجرای مصوبات شورا و دفتر امور شهری، شوراهای استانداری قزوین و فرماندار محترم شهرستان البرز از سوی شهردار محترم که تاکنون اجراء نشده، شدند.

1- به استناد نامه شماره 6235 / 1402 مورخ 19 /12 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 8383 / 1402 / و مورخ 10 / 11 / 1402 آقاي بلود فرماني كه مالك زميني واقع در خيابان شهيد تندگویان (صنعتگران ) به مساحت 82 / 84 مترمربع، كه به متراژ 37 / 19  مترمربع داراي عقب نشيني ميباشد كه مالك تقاضاي دريافت ارزش ريالي ميزان زمين واقع در طرح عقب نشيني را بر اساس قيمت كارشناسي از شهرداري دارد . لذا  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك نامبرده بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح زيرساخت هاي عبور و مرور(تملكات، معابر و توسعه) پروژه تملك اراضي مورد نياز اقدام نماید. که در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2-  به استناد نامه شماره 6342 / 1402 مورخ 19 /12 /1402 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره 350 / 1401 / ص مورخ 11 / 02 / 1401 و بازگشت به مصوبه شماره 337/ 1402/ 6 / ص مورخ 8/ 5/ 1402 آن شوراي محترم و با توجه به درخواست مجدد مالك آقاي نباتعلي زارعي به شماره وارده 113 / 1401 / و  مورخ  06/ 01/ 1401 نامبرده مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 60  متر مربع زمين واقع در موقعيت انتهاي خيابان گلستان جنوبي بوده اند كه مقدار 20 / 35 مترمربع آن كه در داخل محدوده خدماتي بوده توسط شهرداري تملك شده ، حال نامبرده درخواست دارد تا شهرداري مقدار 80 / 24 مترمربع خارج از محدوده و چسبيده به محدوده خدماتي را نيز تملك نمايد، که در جلسه کمیسیون مطرح و با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

3- به استناد نامه شماره 6077  / 1402 مورخ 10  /12 /1402 شهردار محترم با عنايت به مصوبه شماره 327/ 140 /6 / ص مورخ 01/ 05 / 1401 آن شوراي محترم درخصوص زمين آقاي بهزاد پورباقري ( مالك جديد آقاي ابوالفضل شعباني ) واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي – كوچه نيلوفر 4 و اجازه استفاده به نامبرده از قانون ماده واحده براي اخذ پروانه احداث بنا، به استحضار مي رساند، با توجه به كاربري فضاي سبز در موقعيت فوق و تغيير در تصميم و صدور مجوز براي تملك زمين هاي همجوار با كاربري مشابه ( ملك خانم طيبه سعيدي مرغكي، با مصوبه شماره 776/ 1402/ 6 / ص مورخ 30/ 10/1402 ) که در جلسه کمیسیون مطرح و با اتفاق آراء با تملک زمین نامبرده موافقت گردید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.