موضوع کمیسیون: بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، ایشان به حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور محترم اشاره و آرزوی سلامتی برای رئیس جمهور و همراهان شدند. ایشان در ادامه به موضوع مهم طرح بازآفرینی که نقش اساسی در پیشرفت شهر خواهد داشت که در کمیسیون ماده 5 تصویب و همچنین درخصوص طرح جامع تفضیلی شهری، ایشان خواستار تسریع در این موضوع شدند. و به موضوع کمر بندی شرقی، غربی، پل اتصال خیابان میرزای شیرازی، کمر بندی آذران ، پلهای غیر همسطح جاده ترانزیتی اشاره و خواستار اقدامات شهرداری و ارائه گزارش به شورا شدند. همچنین به کمربندی اتصال کوی مهدیه به اتوبان از کنار کانال آب یا راه ماسه و خاکی از داخل اراضی 43 هکتاری اشاره و خواستار ارائه طرح و اقدامات قانونی شدند. و همچنین پل های عابر راه آهن واقع در میرزای شیرازی که مستقیم به خیابان میرزای شیرازی ارتباط دارد، اصلاح شوند.  

1- به استناد نامه شماره 1403/747/ ص مورخ 1403/02/24شهردار محترم با عنايت به درخواست شماره 1096/ 1403 / و مورخ 23 / 02 / 1403 آقاي ناصر بايرامي مالك زميني به مساحت  209 مترمربع با كاربري آموزشي واقع در برخيابان شهيد صياد شيرازي (انتهاي خيابان) مبني بر تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. ضمنا استعلام طي نامه شماره 6144/ 1402/ ص مورخ 14/ 12/ 1402 با اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز صورت پذيرفته كه تاكنون پاسخي در اين خصوص به اين شهرداري ارسال نگرديده است. لذا مقرر گردید استعلام از آموزش و پرورش شهرستان البرز  گرفته و پیوست گردد. . که در  جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.    

2- به استناد نامه شماره 1403/395/ ص مورخ 1403/02/03شهردار محترم، توافق نامه شماره 208 / 1403 مورخ  27 / 01 / 1403  آقاي علي خمسه مالك ملك واقع در خيابان امام خميني در خصوص تملك يا عدم تملك و نحوه تملك ( پرداخت وجه و يا معاوضه با زمين )  مقرر گردید شهردار محترم با رعایت صرف و صلاح شهرداری انجام پذیرد. که در  جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3- به استناد نامه شماره 697 /1403/ ص مورخ 20 /1403/02شهردار محترم، در خصوص كفپوشهاي خريداري شده بر اساس قرارداد خريد كفپوش 1402 مقدار  10435  متر مربع باقي مانده است. در متره و برآورد بعمل آمده از 7 مسير ذيل الذكر، برآورد اجراي كفپوش ( بدون احتساب مصالح كفپوش ) مبلغ 000 / 000 / 000 / 40 ريال محاسبه شده است. از آنجايي كه مقدار كفپوش هاي باقي مانده جوابگوي تمامي مسيرهاي ذيل نميباشد.

*-اولویت اول؛ پياده روي دور ديوار آرامستان، محوطه  و همجواری گلزار شهداء ،کوچه تلاش و کوشش                                                                                                                   1600  متر مربع

*- اولویت دوم؛  پياده روي ضلع غربي خيابان صنعتگران  و تند گویان                       1125   متر مربع

*- اولویت سوم؛ پياده روي خيابان بانك تجارت ، خیابان گلستان                                375  متر مربع

*- اولویت چهارم پياده روي خيابان شهيد عراقي و مسجد حضرت ابولفضل ( ع )         900  متر مربع

*- اولویت پنجم؛ پياده روي ضلع شمالي خيابان گلستان شمالي                                450  متر مربع

*-اولویت ششم؛  پياده روي ضلع شمالي خيابان شهيد رجايي                                 900  متر مربع   

*- اولویت هفتم؛ پياده روي ضلع جنوبي كنار گذر جاده اصلي                                  5400  متر مربع

*- اولویت هشتم؛ پیاده رو و جاده سلامت بلوارغربی شهر                                        9750 متر مربع  

که در  جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

*- ضمنا؛ متراژ هاي معابر ياد شده بصورت تقريبي ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.