موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران و شهردار محترم و چند تن از خبرنگاران تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای رضایی شروع شد.

آقای مهندس خانی ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر، خیر مقدم به حاضرین جلسه، عرض تسلیت به مناسبت شهادت و ترور نیروهای جان برکف نیروی انتظامی و مدافعین حرم، توسط منافقین کوردل، به موضوع لوایح شهرداری پرداختند و در ادامه از خدمات شهردار محترم و پرسنل زحمت کش تقدیر و تشکر نمودند. ایشان درخصوص احداث پارکهای محلی کوچک ( پارک جیبی ) با توجه به نیاز مبرم پروژه مذکور در سطح شهر، توضیحات لازم را ارائه و به معایب و مزایای طرح و همچنین ­ایجاد شور و نشاط در میان شهروندان اشاره و همچنین به سوالات اعضاء شورای اسلامی نسبت به طرح فوق ( پارک جیبی ) توضیحات لازم را ارائه نمودند. در ادامه ایشان خواستار همفکری شورا و شهرداری در این زمینه شدند.

*- آقای علویری، به مسائل امنیتی و تردد ماشین آلات در اولویت بندی نیازهای شهر شدند.

*- آقای بهتویی خواستار تعیین و تکلیف معایب و مزایای این طرح  ( پارک جیبی ) مسائل امنیتی و اجرای آن در تمامی نقاط سطح شهر از جمله؛ خیابانهای اصلی جهت ارائه واحد خدمات عمومی از جمله پارکینگ عمومی و سرویس بهداشتی.

*-  حاج آقا حسن لی به موضوع هدفمندی جلسات کمیسیونهای شورا و ارائه اولویت بندی لوایح شهرداری در ابتدای جلسه طبق تفاهم اولیه شورا شدند.

*- آقای فرزان مهر به مشکلات طرح جامع و تملکات فضاهای سبز و همچنین توضیحات لازم درخصوص لوایح شهرداری ارائه و به سوالات شورای اسلامی شهر پاسخ دادند.

1-  به استناد نامه شماره  620 / 1401/ ص مورخ 1401/03/07 سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 403 مورخ 29/ 02 / 1401 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد ترميم ترانشه و آسفالت مسير ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ترميم و آسفالت مسير جنوبي ديوار راه آهن و از طريق استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 100/ 2 ريال( بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1401)  از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابر موجود، پروژه ترميم ترانشه و آسفالت ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح، و با اتفاق آراء به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر  ارسال می گردد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

2- به استناد نامه شماره  619/ 1401 مورخ 1401/03/07 سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به نامه شماره 361 مورخ 24 / 02 / 1401 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد اجراي جدولگذاري ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به جدولگذاري مسير جنوبي ديوار راه آهن و از طريق استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 650/ 3 ريال( بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1401)  از محل حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفيوژها، پروژه جدولگذاري ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح، و با اکثریت آراء به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

3- به استناد نامه شماره  655 / 1401/ ص مورخ 1401/03/09 سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 1629/ 1400 مورخ 13/ 06/ 1400  شركت آيسان معمار قزوين  طي برگ تاييد  249 / 1401 مورخ 10/ 02/ 1401 واحد فني و عمراني. اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور با احتساب 9 درصد ارزش افزوده جمعا با اعتباري بالغ بر 496/ 768/ 597 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه تحول بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال و جداول ، پروژه ترميم جداول سطح شهر اقدام نمايد. . که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح، و با اتفاق آراء به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر  ارسال می گردد.  لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

4- مقرر گردید کلیات طرح پیشنهادی احداث پارکهای محلی کوچک ( پارک جیبی ) با نظریه کارشناسی به شهردار محترم در جهت اجرای طرح پیشنهادی پس از طی مراحل قانونی و انجام نظریه های کارشناسی اقدام گردد، که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح، و با اتفاق آراء به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

5-  به استناد نامه شماره  561 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست 5933 مورخ 23 / 10 / 1400 شركت بنيان راه ايليا مجري قراردادهاي شماره 25 / 26 / 1811 مورخ 19 / 03 / 95 “دسترسي هاي پل ولايت” و 26 / 25 / 1526 مورخ 31 / 02 / 94 زيرسازي و آسفالت سطح شهر مبني بر پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت هاي مذكور اين شهرداري در نظر دارد با توجه به ارائه فاكتور ارزش افزوده نسبت به پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت هاي يك الي سه قرارداد 1811  با اعتباري بالغ بر 295/ 420/ 481 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه  سامانه هاي هوشمند حمل و نقل،  طرح احداث خيابان و بزرگراه پروژه دسترسي هاي پل ولايت، و همچنين پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت ماقبل قطعي قرارداد 1526 با اعتباري بالغ بر 734 / 926 / 68 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح لكه گيري ، نگهداري آسفالت و ابنيه ، پروژه زير سازي و آسفالت معابر اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح، و با اتفاق آراء به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به  جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.  ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.