موضوع کمیسیون: بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

 سپس آقای مهندس علی خانی ضمن تقدیر و تشکر از حضور همکاران به موضوع لوایح شهرداری پرداختند و با توجه به پیشرفت برخی پروژه ها خواستار تدوین برنامه ها جهت هرچه بهتر شدن برنامه های عمرانی شدند. لذا هرچه قدرتعاملات شورا اسلامی و شهرداری  بیشتر باشد باعث پیشرفت شهر در تمامی زمینه ها خواهد بود. در ادامه به زمین های تعاونی نیروی انتظامی و 5 هکتاری صنفی و خدماتی و 43 هکتاری که توافق آنها باعث چرخه اقتصادی شهر خواهد شد. در ادامه اعضای کمیسیون در خصوص نحوه توافق و میزان  توافق و نحوه توافق بحث و تبادل نظر نمودند و با توجه به پیشرفت کارها اعضای کمیسیون اولویت خود را تعیین و تکلیف زمینهای 5 هکتاری صنفی و خدماتی و ضلع غربی  زمینهای 13 هکتاری باغ اربابی اعلام نمودند.

1 – به استناد نامه شماره  1420/ 1400/ ص مورخ  01 / 06/ 1400 شهردار محترم: با توجه به درخواست شماره 2021/ 1400 / و مورخ  20 / 04 / 1400  آقاي كريم نظري مالك زميني به مساحت 87/ 152 متر مربع مي باشد كه در طرح بازگشايي  (كروكي پيوست ) قرار گرفته است  نظريه كارشناسي ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر برابر قيمت كارشناسي (000 / 680/ 916ريال) و واگذاري يك قطعه زمين از اراضي سازمان اموال و املاك كوثر (قطعه 2.1) با ارزش قيمت كارشناسي 000 / 000 / 640 / 2 ريال دريافت الباقي وجه بصورت نقد از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز .و اعتيارات فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در کمیسیون به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود لازم بذکر است اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

2 – به استناد نامه شماره 1421 /1400/ ص مورخ 01/06/1400 شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورت وضعیت تعدیل قطعی قرارداد 1046 / 99 مورخ 29 / 04 /1399 شرکت کوشا آبادگران مینودر طی برگ تایید شماره 1173 / 1400 مورخ  17 / 05 /1400 واحد فنی و عمرانی؛ این شهرداری در نظر دارد، نسبت به پرداخت صورت وضعیت تعدیل قطعی قرارداد مذکور با اعتباری بالغ بر 889 / 806 / 798 / 3 ریال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک، برنامه بهبود عبور و مرور شهری طرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود پروژه روکش آسفالت معابر شهر اقدام نماید. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود. ضمنا اعتبار لازم از محل فروش اراضی یازده هکتاری تامین خواهد شد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.