موضوع کمیسیون:  خانه هلال و درمانگاه شبانه روزی  شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون بهداشت، درمان،  ریاست محترم هلال احمر شهرستان و مسئول خانه هلال شهر شریفیه تشکیل و با قرائت قران توسط آقای بهتویی شروع شد.

*-آقای نظری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان، ضمن عرض تسلیت و فرارسیدن ایام اربعین حسینی ، خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، تقدیر و تشکر از فعالیت خانه هلال در شهر شریفیه و انتقاد از برخی نا هماهنگی ها در انتصاب مسئولین خانه هلال با شورای اسلامی شهر، خواستار هماهنگی ها بیشتر و از قول مساعد جهت همکار متقابل شورای اسلامی شهر و شهرداری با خانه هلال شهر و هلال احمر شهرستان خبر دادند و خواستار توضیحات فعالیت های خانه هلال احمر در شهر شریفیه شدند.

*-آقای بهتویی نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های خانه هلال شهر شریفیه، خواستار همکاری و هماهنگی متقابل خانه هلال  با شورای اسلامی شهر و شهرداری شدند. و همچنین خواستار حمایت هلال احمر استان و شهرستان از خانه هلال احمر شریفیه شدند .

*-آقای علویری ضمن عرض تسلیت ایام محرم، صفر، تقدیر و تشکر از فعالیت خانه هلال در شهر شریفیه، خواستار مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی و هماهنگی مسئولین با شورای اسلامی و شهرداری شدند.  ایشان در ادامه خواستار برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی و استفاده از ظرفیت گروه های جهادی در خانه هلال شدند .

*-آقای مهندس خانی نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت خانه هلال شهرشریفیه، ایشان از آمادگی و همکاری اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار خبر دادند .

*-آقای سعادت ریاست محترم هلال احمر شهرستان البرز،  ضمن عرض تسلیت ایام، محرم و اربعین حسینی، گزارشی از فعالیت خانه هلال در شهر از جمله خدمات دارو و درمان در منطقه مهاجرانی  با 530 خانوار در حدود 135 میلیون تومان دارو ،درمان و توزیع700 بسته معیشتی و 5 مورد جهیزیه به کمک های آموزشی مقدماتی و تخصصی مبتنی بر نیاز محلات که 9 دوره آموزش،  100 نفر دوره . 4 دوره در منطقه مهاجرانی با 57 نفر و تیم بهداشتی درمانی کاروان سلامتی با 940 نفر خدمات در منطقه مهاجرانی و 1250 نفر دارو دریافت نمودند و گزارشی از فعالیت در شهر ارائه نمودند و با توجه به فعالیت چشمگیر خانه هلال شریفیه از حمایت فدراسیون و جمعیت هلال احمر از این خانه خبر دادند. ایشان در ادامه خواستار فعالیت هلال در محله برای منطقه مهاجرانی جهت اجرای برنامه های شاد و مفرح برای جوانان با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری شدند.

*- خانم پابرنج مسئول خانه هلال شهر شریفیه گزارشی از فعالیت های خانه هلال در شهر ارائه نمودند.

* – آقای علویری خواستار مساعدت و هماهنگی فعالیت های خانه هلال شهر با کمیسیون بهداشت شدند.

*- حاج اقا حسن لی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های خانه هلال در شهر، خواستار استقرار پایگاه امداد هلال احمر با توجه جمعیت زیاد این شهر و همجواری با شهر های محمدیه ، بیدستان و با کمک خیرین و مشارکت شورای اسلامی و شهرداری خبر دادند و خواستار هماهنگی فعالیت خانه هلال با کمیسیون بهداشت و استفاده از ظرفیت آقای تقی پور در جلسات آتی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.