موضوع کمیسیون:  مشکلات بهداشتی  و درمانی شهر

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون بهداشت، ریاست محترم شبکه  بهداشت و درمان  شهرستان البرز و  ریاست محترم مرکز بهداشت شریفیه تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*-آقای نظری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از خدمات مرکز بهداشت شریفیه، به برخی مشکلات از جمله؛ کمبود دارو خانه ها و ساعت کار مطب ها ، گسترش بیماری آنفلوانزا ، وضعیت مدارس و همچنین نبود نیروی تزریقات و …  اشاره، ایشان خواستار توضیحات ریاست محترم بهداشت شهرستان البرز شدند.

*-  آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن تقدیر و تشکر به حاضرین جلسه ؛  به پیگیری پرونده های شبکه بهداشت درخصوص آبهای سطحی  در دادسرای محمدیه اشاره و خواستار پیگیری نماینده شبکه بهداشت  از طریق دادسرای محمدیه شدند.

*-آقای بهتویی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات مرکز بهداشت و خانم دکتر بنی هاشمیان، به کمبود نیروی تزریقات در مرکز بهداشت و وضعیت مطب های سطح شهر که برخی وضعیت مطلوبی ندارند. و همچنین به وضعیت آبهای سطحی اشاره ،  ایشان خواستار پیگیری، همکاری و تعامل دو سویه بهداشت،  شورا  و شهرداری شدند.

*- آقای دکتر میرزاده ریاست محترم شبکه بهداشت شهرستان البرز، ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین،  به کمبود دارو در کشور که در حال پیگیری از طریق نهادهای حکومتی است و به موضوع فرهنگ استفاده از دارو که اکثر بیماریها نیاز به سرم و تزریقات ندارند و با توجه به پیک بیماری باید فرهنگ سازی عمومی رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شورا و شهرداری به شهروندان صورت پذیرد. کمبود نیروی تزریقات بخاطر چارت نیرو می باشد. تزریقات توسط نیروی ماما انجام میگیرد. و همچنین پیگیری جهت نیرو در حال انجام می باشد. لذا باتوجه به مشکلات عدیده اقتصادی در امر بهداشت و کمبود ها نیازمند تعامل مسئولین و مردم را دارد. تعطیلی مدارس در اختیار استان می باشد و به مطبهای نا مناسب اخطار داده شده که در حال انجام می باشد. همچنین پرونده های ارسالی به دادگاه درخصوص هدایت فاضلاب، نماینده حقوقی در حال پیگیری می باشد. لذا پیگیری و همکاری شهرداری در حال حل مشکل قبل از معرفی به دادگاه می باشد.

*-  آقای جانی به مشکل بهداشتی آبهای سطحی فاضلاب در شهر اشاره و خواستار استفاده از پتانسیل آبفا جهت قطع آب شرب بخاطر هدایت فاضلاب به بیرون اشاره و بیان نمودند که نیازمند هم افزایی شورا و شهرداری ، آبفا و شبکه بهداشت می باشد.

*- در ادامه دکتر میرزاده از خدمات شورا و شهرداری بخاطر آسفالت محوطه مرکز تقدیر و تشکر نمودند. 

*- خانم دکتر بنی هاشمیان به نبود دستگاه نوبت دهی در مرکز بهداشت که موجب اذهام جمعیت و درگیری شده خواستار پیگیری آن شدند. ایشان خواستار جلسه با مدیران جهت مسائل بهداشتی و شهرداری شدند.

*- آقای یخچالیان مسئول بیماریهای واگیردار شبکه بهداشت، گزارشی از اقدامات این واحد در بیماری یابی ارائه و به بیماری سل مخصوصا در اتباع خارجی اشاره و  خواستار همکاری شورا در امر نمونه گیری اتباع با مرکز بهداشت شدند. ایشان خواستار اطلاع رسانی بیشتر درخصوص بیماریها از جمله، آنفلوانزا در سطح شهر شدند.

*-  مقرر گردید شبکه بهداشت شهرستان البرز؛ پیگیری های لازم درخصوص بکار گیری نیروی تزریقات از طریق دانشگاه علوم پزشکی استان صورت پذیرد.

* – مقرر گردید همکاریهای لازم بین آبفا،  بهداشت، شورا و شهرداری، جهت رفع فاضلاب ها و منازل رها شده صورت پذیرد.

* – مقرر گردید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی و رعایت پرو تکل های بهداشتی توسط شبکه بهداشت ، شورا و شهرداری در سطح شهر انجام پذیرد.

*- به استناد نامه شماره 2212 /1401 / ص مورخ 24 /07 /1401 شهردار محترم، در خصوص درخواست اداره بهزیستی شهرستان البرز جهت جانمایی کانکس کاهش آسیب در شهر شریفیه، که در جلسه مطرح و با آن موضوع مخالفت گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.