موضوع کمیسیون:  پیگیری اورژانس شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون بهداشت، ریاست محترم اورژانس استان و شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط حاج آقا حسن لی شروع شد.

*-آقای نظری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان، ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه ( س )، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از  زحمات و خدمات اورژانس از آمادگی، همکاری شورا و شهرداری جهت ادامه و تکمیل پروژه ساختمان اورژانس، خبر دادند.

حاج آقا حسن لی ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه ( س )، خیر مقدم به حاضرین جلسه، گزارشی از پیگیری های شورا و شهرداری جهت احداث اورژانس مطالبی را بیان نمودند.

*- آقای مهندس خانی نیز ضمن تقدیر و  تشکر از مدیریت اورژانس استان و شهرستان در امرخدمات رسانی به شهروندان ایشان خواستار خدمات رسانی مطلوب به شهر شریفیه، با توجه به جایگاه این شهر از سوی مسئولین، مطالبی را در این زمینه بیان نمودند.

*- شهردار محترم ضمن تشکر از خدمات اورژانس به جهت نبود درمانگاه شبانه روزی در شهر، کار همکاران زحمتکش اورژانس بیشتر شده، از آمادگی و همکاری شهرداری جهت ادامه پروژه مذکور خبر دادند.

*- آقای دکتر اسماعیلی ریاست محترم اورژانس استان، ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه ( س )، از اهتمام جدی اورژانس در امر خدمت رسانی به شهروندان، با توجه به اعتبار پیش بینی شده، ایشان گزارشی از عملیات اورژانس در شهرها، جاده ها و همچنین طرح های زمستانه ، نوروزی و تابستانه اورژانس، مطالبی را بیان نمودند در ادامه از تلاشهای اورژانس استان جهت پیگیری و جذب اعتبارات ، با همکاری و مساعدت خیرین جهت تکمیل پروژه خبر دادند.

*- آقای خلیل زاده ریاست مجترم اورژانس شهرستان البرز، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شورا و شهرداری، گزارشی از فعالیت اورژانس در شهر شریفیه ارائه و خواستار شروع پروژه و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین شدند.

*- در پایان از مرکز اورژانس و ساختمان در حال احداث بازدید بعمل آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.