موضوع کمیسیون:  هفته هلال احمر

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون بهداشت، شهردار محترم، مسئول خانه هلال تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای علویری شروع شد.

*- آقای نظری ریاست محترم کمیسیون بهداشت، ضمن تبریک  به مناسبت هفته جهانی هلال احمر و صلیب سرخ به تمامی زحمت کشان این نهاد مردمی از زحمات مسئول خانه هلال خانم پایرنج و مسئول هلال احمر شهرستان به جهت کسب رتبه اول در استان توسط خانه هلال شریفیه تقدیر و تشکر نمودند.

*-  اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نیز از زحمات خانم پایرنج درخانه هلال شریفیه تقدیر و تشکر نمودند.

*- خانم پایرنج گزارشی از برنامه های خانه هلال در سال 1401 ارائه نمودند. ایشان خواستار همکاری شورا و شهرداری با خانه هلال شهر شریفیه شدند.

*- اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم نیز از قول مساعد جهت همکاری خبر دادند.

*- مقرر گردید، اعضاء شورا از روز چهارشنبه از خانه هلال شریفیه و هلال احمر شهرستان،   بمناسبت هفته هلال احمر بازدید بعمل آید.