موضوع کمیسیون:  لایحه شهرداری جهت خرید دستگاه لیپید پرو

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون بهداشت، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای نظری ریاست محترم کمیسیون بهداشت، ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیدات یاد و خاطره شهداء ، هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان، جانبازان و آزادگان، به موضوع جلسه و لایحه شهرداری پرداختند. در ادامه ایشان به تهیه و خرید دستگاه لیپیدپرو جهت تعیین قند و چربی مراجعین در مرکز بهداشت شهر اشاره و توضیحاتی در این زمینه ارائه نمودند.

*- اعضاء محترم کمیسیون درخصوص تهیه و خرید دستگاه لیپیدپرو جهت مركز بهداشت و درمان شهر با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

*- درادامه آقای مهندس خانی خواستار رسیدگی سریع اداره آبفای شهر شریفیه در منطقه مهاجرانی، در خصوص فاضلاب رها شده به معابرسطح شهر شدند.

1- به استناد نامه شماره 2833 /1402/ ص مورخ 26 /06 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 148274/ 42/ 28 مورخ 21/ 06 / 1402 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز مبني بر بند 2 مصوبات شوراي سلامت بخش محمديه با موضوع اجراي سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور و با عنايت به تبصره 5 بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين تجهييزات غربالگري و مراقبت از بيماريهاي غير واگير ( دستگاه ليپيد پرو) و تحويل به مركز بهداشت و درمان شهر شريفيه،  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي پروژه خريد دستگاه ليپيد پرو  اقدام نمايد. که درجلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.