موضوع کمیسیون:   تابلوی مطهر شهداء برنامه ریزی دعای کمیل

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و معاون مالی شهرداری با قرائت قرآن توسط آقای مهندس خانی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی،  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، حقوقی ، اجتماعی؛  ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت  و میلاد پیامبر اکرم ( ص )  مطالبی در این خصوص بیان نمودند.

* –  در ابتداء به مشکل تعدادی از شهروندان رسیدگی شد.

*- حاج آقا حسن لی،  درخصوص اهمیت کار فرهنگی از صدر اسلام تاکنون و مخصوصا در حال حاضر،  مطالبی را بیان نمودند.

1 –  نامه شماره  1569 / 1401 مورخ  31 / 06 / 1401 مسئول حراست شورای اسلامی شهر جهت در اختیار قرار گرفتن خودرو شورا که در جلسه قرائت گردید  و مورد مخالفت قرار گرفت.

2-  نامه شماره 1904 / 1401 / ص  مورخ 21 / 06 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 4187 / 11 مورخ  06 / 06 / 1401 فرماندار محترم شهرستان البرز ، پيرو جلسه مورخ 29 / 01 / 1401 صدا و سيماي قزوين و جلسه مورخ 22 / 12 / 1400 بخشداري محمديه مبني بر خريد قطعات مورد نياز براي ارتقاء سيستم تدوين خبري محمديه توسط شهرداري شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در تجهيز مركز خبري بخش محمديه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها، فعاليت ها و طرح هاي فرهنگي، طرح احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري  پروژه مشاركت در تجهيز و ارتقاء دفتر خبري محمديه اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال گردید

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

3- مقرر گردید درخصوص تهیه تابلو مطهر شهداء با توجه پیگیریهای مکرر و مردمی، ریاست محترم شورای اسلامی شهر مکاتبه ای با شهردار محترم جهت تسریع در کار انجام نمایند. همچنین با توجه به دیدار حاج آقا حسن لی با آقای حدادیان جهت برگزاری مراسم دعای ندبه خواستار همفکری و هماهنگی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.