موضوع کمیسیون:  بررسی مسائل حقوقی اراضی 43 هکتاری و 5/5 هکتاری

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی،  شهردار محترم و تعدادی از مالکین اراضی 43 هکتاری، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی،  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، حقوقی ، اجتماعی؛ ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه، تبریک به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر ( ع ) و امام زمان (عج ) مطالبی را در این خصوص بیان نمودند. در ادامه ایشان خواستار تسریع در توافقنامه و تعیین زمان برای توافق اراضی 43 هکتاری از سوی شهردار محترم شدند. و با توجه به فرصت اراضی عمومی جهت پروژه های عام المنفعه، خواستار پیگیری اعضاء محترم شورا و شهردار محترم جهت توافق نامه با مالکین شدند.

*- تعدادی از مالکین نیز خواستار تعیین و تکلیف متن توافق از سوی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم جهت تغییر کاربری اراضی عمومی درکمیسیون ماده 5 شدند.

*- آقای علویری به موضوع تعیین نماینده از سوی مالیک جهت توافق با شهردار محترم و در اختیار قرار دادن یک اتاق در شهرداری جهت جمع آوری اسناد و اطلاع رسانی از سوی شورا، شهرداری و همچنین تعیین هزینه های آماده سازی شدند. ایشان خواستار رعایت قانون تبصره یک ماده ( 101  ) از سوی مالکین و شهرداری شدند.

* –  شهردار محترم گزارشی از موارد قانونی توافق ارائه و خواستار درخواست مالکین جهت تغییر کاربری این اراضی برای ارائه به کمیسیون ماده 5 و همچنین تعیین هزینه های آماده سازی از سوی کارشناسان مربوطه شدند.

*-  آقای نظری به موضوع اسناد مالکیت، نحوه تغییر کاربریها ، سهم شهرداری  و همچنین نحوه آماده سازی اراضی مذکور مطالبی را بیان نمودند.

*- آقای مهندس خانی نیز به موضوع توافق اراضی 43 هکتاری با مالکین، توافق اراضی عمومی و همچنین ارائه به کمیسیون ماده 5 از سوی شهردار محترم صورت پذیرد. درادامه ایشان خواستار اولویت بندی و شناسایی مالکین با سند معتبر و همچنین معرفی نماینده از سوی مالکین جهت توافق با طرح موجود شدند.

*-  آقای بهتویی نیز به موضوع رعایت حق و حقوق شهرداری ، مردم و همچنین تعیین سرانه ها و هزینه های آماده سازی اشاره و مطالبی را بیان نمودند.

1- مقرر گردید ؛ آقایان سید مسعود پرپینچی، حسن خمسه راد و ناصر مهرعلیان،  به عنوان نمایندگان مالکین جهت دریافت اسناد مالکیت اراضی 43 هکتاری در دفتر شهرداری واقع در شهرداری سابق معرفی می گردند.

2-  مقرر گردید؛ اعضاء محترم شورای اسلامی شهر  و شهردار محترم، پیشنهادات خود را در خصوص توافق اراضی 43 هکتاری  و 5/5 هکتاری، ظرف مدت یک هفته به صحن شورا ارائه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.