موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون؛  ضمن تبریک حلول ماه مبارک ربیع الاول به آثار و برکات این ماه اشاره و مطالبی را بیان نمودند. در ادامه ایشان به لوایح شهرداری از جمله؛ تهیه هولوگرام گزارشی را بیان نمودند.

*- شهردار محترم ضمن تبریک ماه ربیع الاول توضیحاتی درخصوص لوایح ارسالی از جمله؛ تهیه هولوگرام و اسکان هتل برای همکاران توضیحاتی را ارائه نمودند. و به سوالات همکاران شورا، پاسخ دادند.

*- در ادامه حاج آقا حسن لی به موضوع اهمیت بانک زمین و افزایش سرمایه شهرداری و پیگیری اراضی الحاق به محدوده ، اراضی 131 هکتاری و همچنین تصمیمات کارشناسانه برای توافقنامه، کمک به کشاورزان، مسکن ملی و همچنین تفاهم نامه 3 جانبه با اداره راه و شهرسازی ، مالک و شهرداری بررسی و در این خصوص اعضاء شورا و شهردار بحث و تبادل نظر نمودند.

1- به استناد نامه شماره 2420 /1402/ ص مورخ 04 /06 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به تصويب نامه هيات وزيران برابر ابلاغيه شماره 14424 / 87 / م / ت / 36338 مورخ 14 / 08/ 1387 و نامه و نامه شماره 969 / الف / م / 79 مورخ 04 / 04 / 1398 ونامه شماره 14701 / 10 م مورخ 13 / 03 / 1398 مبني بر رعايت جوانب امنيتي در مكاتبات و اسناد اداري و پيشگيري از جعل و  با توجه به درخواست واحد فني و شهر سازي به شماره 1082/ 1401 مورخ 10 / 11/ 1401، در خصوص تهيه هولوگرام  و نامه درخواست صدور پيش فاكتور بشماره 914 / 1402 مورخ 08 / 03 / 1402 واحد حراست از شركت بعد نگار ايرانيان(تنها شركت معرفي شده داراي مجوز ستاد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از طرف حراست وزارت كشور)،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد برچسب هولوگرام با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 050/ 1 ريال ،  از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار ، از طريق شركت بعد نگار ايرانيان اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.