موضوع کمیسیون:   بررسی لوایح و بودجه سال 1403 شهرداری

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از همکاران شورا به موضوع بودجه سال 1403 شهرداری پرداختند. ایشان  خواستار لحاظ نمودن تسهیلات در بودجه سال 1403 شدند در ادامه درخصوص توافقات اراضی خواستار هم اندیشی، همفکری همکاران و تصمیم واحد برای توافقات شدند و در مورد بررسی لوایحات مصوب شده که اجراء شده یا خیر و همچنین علت عدم اجرای آنها از سوی مسئولین مربوط شدند. ایشان درخصوص بودجه نیز خواستار تکمیل پروژه های ناقص شدند.

* –  اعضاء محترم کمیسیون نیز درخصوص پروژه های نیمه تمام با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.