موضوع کمیسیون:   بررسی توافقات  

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر و شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، به موضوع درآمدهای پایدار برای شورا و شهرداری، قوانین توافقات، تملکات ورود به محدوده، داخل محدوده، خارج محدوده و همچنین به وظایف مالک و شهرداری از آماده سازی زیر بنایی و رو بنایی و به توافق سه جانبه با مالک با حضور اداره راه و شهرسازی توضیحاتی را ارائه نمودند.

*-  شهردار محترم ضمن خیر مقدم به حاضرین به قوانین ورود به محدوده و داخل محدوده، نوع کاربریها ، نحوه توافق، صرفه و صلاح شهرداری، توضیحاتی را ارائه نمودند.

*- آقای روشن بخت از مشاورین حقوقی توضیحات لازم در خصوص قوانین توافقات، صرفه و صلاح شهرداری، تغییر کاربریها، قانون ورود به محدوده، داخل محدوده توضیحاتی را ارائه نمودند.

*-  اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم درخصوص نحوه توافق داخل طرح و خارج طرح با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

* –  آقای محمدی مشاور حقوقی درخصوص تنظیم یک قرارداد کامل، مواد قانونی و تبصره های آن با مالکین، توضیحاتی را ارائه نمودند.

*-  در ادامه در خصوص بندهای توافق حاضرین بحث و تبادل نظر نمودند.

1به استناد نامه شماره 169 / 1403 مورخ 29 /01 /1403 شهردار محترم؛ با توجه به اينكه شهرداريها بعنوان مراكز و ستاد اصلي مقابله و پيگيري در هر حادثه و بحراني شناخته مي شوند و از طرفي هماهنگي و هر گونه اقدامي در ستاد مركزي  نيازمند برق مي باشد با توجه به درخواست شماره 58 / 1403 مورخ 14 / 01 / 1403 كارشناس تاسيسات  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه ديزل ژنراتور متحرك با توان 50 كيلووات برق با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 8 ريال نسبت به خريد دستگاه مذكور از طريق استعلام بهاء، در بستر سامانه ستاد ايران  از محل  اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه ارتقاء تاب آوري شهري، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه تهيه يكدستگاه ژنراتور برق اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید. جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2-  به استناد نامه شماره 168 / 1403 مورخ 19 /01 /1403 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1189 / 1402 مورخ 04/ 11 / 1402  ، در خصوص تجهيز شهرداري به دستگاه اسكرابر جهت نظافت سالن هاي شهرداري،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهيز ساختمان اداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200/ 2 ريال، از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تجهيز ساختمان اداري، از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید. جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.