موضوع کمیسیون: راه اندازی  و اجراء  خط واحد  ( اتوبوس ) در شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*-آقای علویری ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل، ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی ( ع ) و حضرت فاطمه زهرا ( س )، جوانی جمعیت و اهمیت آن مطالبی را در این خصوص بیان نمودند. در ادامه ایشان به موضوع حمل و نقل، صرفه و صلاح مردم و بیت المال در امر اتوبوسرانی و ورود اتوبوس به شهر، نرخ کرایه و تعرفه پایین به جهت رعایت حال شهروندان و همچنین جا افتادن اتوبوسرنی در بین مردم، ایشان خواستار ورود شورای اسلامی شهر، به موضوع کرایه، ایستگاهها و رفع نیازها شدند.

*-  آقای نظری به موضوع خدمات رسانی به تمامی شهروندان و لزوم استفاده از مینی بوسهای بومی شهر و هرینه های کمتر نسبت به اتوبوس اشاره و خواستار استفاده از این ظرفیت شدند.

* –  اعضاء محترم کمیسیون به موضوع استفاده از ظرفیت راهور در هنگام راه اندازی حمل و نقل عمومی شدند.

*-  آقای مهندس خانی نیز خواستار پیش بینی تمامی شرایط قبل از شروع و راه اندازی از جمله؛  مسیرهای رفت و آمد، جانمایی ایستگاهها در سطح شهر اشاره و مطالبی را در این خصوص بیان نمودند.

*-  حاج آقا حسن لی به موضوع بررسی محل ایستگاه قزوین و استفاده از ظرفیت و تجربه سازمان شهرداری قزوین و محمدیه شدند. ایشان به مشکل حمل و نقل موجود در سطح شهر و نداشتن برنامه مشخص از سوی شهردار و همچنین عدم اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص حمل و نقل  و نداشتن طرح مطالعاتی از سوی شهردار، ایشان خواستار دعوت از رانندگان مینی بوس شهری و برآورد هزینه های مینی بوس و همچنین اعلام نتیجه به شورای اسلامی شهر شدند. ایشان در پایان خواستار تذکر جدی به شهردار به جهت نداشتن برنامه و طرح مطالعاتی شدند.

1- مقرر گردید، شهردار محترم و مسئول حمل ونقل در خصوص راه اندازی حمل و نقل عمومی موارد ذیل را بررسی و نتیجه را به جلسه شورا اعلام نمایند.

الف- استفاده از ظرفیت اتوبوس یا مینی بوس به نسبت اقتضای محل.

ب شناسایی مسیرهای خدمات رسان در شهر که اکثر مناطق شهر پوشش داده شود.

ج- صرفه و صلاح شهر و بیت المال حتما لحاظ گردد.

د- راه اندازی ایستگاه راهور قبل از راه اندازی حمل و نقل عمومی الزامی است.

ه استفاده از ظرفیت و تجربه سازمانهای حمل و نقل شهرهای قزوین، محمدیه، الوند.

2-  در خصوص لایحه استفاده از ظرفیت سرویس کارکنان در شهرهای الوند، محمدیه و قزوین مقرر گردید، لیست تمامی پرسنل و مدارک توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.