موضوع کمیسیون:  بررسی  مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون، شهردار محترم و مسئول واحد حمل و نقل شهرداری تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه و تقدیر و تشکر از خدمات شورا و شهرداری به شهروندان، در ادامه ایشان به موضوع حمل و نقل عمومی از جمله: مینی بوس ها، نحوه قرارداد و رضایت مندی شهروندان، واگذاری خودروی ون، عدم استقبال از مینی بوس ها، عدم هماهنگی و تبلیغات میان شهروندان جهت استفاده از تاکسی ها، هزینه بالای مینی بوس ها و همچنین استفاده از ظرفیت تاکسی های موجود، مطالبی در این زمینه بیان نمودند. 

*-  آقای بهنامی بیان نمودند که از چهارم مهر ماه تعداد 2 دستگاه مینی بوس جهت جابجایی مسافرین و شهروندان گرامی هماهنگی های لازم جهت خدمت رسانی صورت گرفته است. تاکسی های خطی شهر که اکثرا مخازن سوخت CNG تاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده است. لذا باید سریعا از طریق واحد حمل و نقل پیگیری و مخازن تعویض گردد. و از اتفاقات ناگوار جلوگیری گردد. 

* –  آقای بهتویی پیشنهاد:  1 – جلسه مشترک با شورای اسلامی شهر قزوین و شورای ترافیک استان، جهت حل مشکل تاکسی های خطی و مشکلات جانمایی ایستگاه مینی بوس ها در خیابان حکم آباد.2 جلسه مشترک با بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت تخصیص وام مناسب برای نوسازی ناوگان حمل و نقل تاکسی های خطی صورت پذیرد.

*-  حاج آقا حسن لی به عدم برنامه ریزی شهرداری درحمل و نقل و نیاز سنجی شهروندان جهت مراجعه به شهرهای قزوین، محمدیه، الوند، داخل شهر، نوع خودروی خدمات رسان و مشورت مسئول حمل و نقل با کارشناسان شهرهای همجوار شدند. در ادامه ایشان خواستار ارائه برنامه از سوی شهردار محترم درخصوص حمل و نقل و همچنین توجه به نحوه واگذاری خودروها و داشتن برنامه مدون شدند.ایشان در ادامه بیان نمودند که نباید به ناوگان حمل و نقل به صورت هزینه نگاه نمود. لذا با توجه به وضعیت نا مناسب مالی اکثر شهروندان، نیاز به حمل و نقل عمومی بیشتر احساس می شود. لذا بصورت علمی به این مقوله پرداخته نشده و نیاز به کار گروه تخصصی می باشد.

*-  شهردار محترم خواستار طرح مطالعه و نیاز سنجی  از سوی واحد حمل و نقل و استفاده از ظرفیت واحد های حمل و نقل شهرهای همجوار شدند. و در ادمه بیان نمودند که در طرح مطالعاتی یک پارک سوار جهت تجمع مسافرین در نظر گرفته شود.

*-  آقای نظری گزارشی از تعداد دانش آموزان استثنایی بیاضیان، به تعداد 8 نفره و با توجه به مصوبه فرمانداری درخصوص اختصاص سرویس از سوی شهرداری با مشارکت شهرهای بیدستان شدند.

*-  آقای مهندس خانی بیان نمودند،  با توجه به فرسوده بودن تاکسی ها و عدم همکاری با شهرداری، خواستار فراخوان از سوی شهرداری جهت دعوت به همکاری با خودرو های نو شدند. و از خدمات واحد حمل و نقل در این مدت تقدیر و تشکر نمودند.

1-  مقرر گردید واحدحمل و نقل شهرداری، طرح مطالعه کامل حمل و نقل عمومی شهر را با استفاده از مشاورین ذیربط و مسئولین حمل و نقل شهرهای همجوار، ظرف مدت حداکثر یک ماه با نیاز سنجی کامل به شورا ارائه نماید. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهای به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.