موضوع کمیسیون:  تعیین و تکلیف خط مینی بوسرانی

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل، مسئول حمل و نقل، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای محمد حسن علویری، ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل؛  ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تبریک به مناسبت سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر، مطالبی را بیان نمودند  و همچنین به آسیب ها ، مشکلات و تعداد خودروها اشاره نمودند.  ایشان خواستار خدمات رسانی بهتر به شهروندان شدند.

*- آقای مرادی مسئول حمل و نقل به پیگیری این واحد جهت راه اندازی خط مینی بوس قزوین شریفیه و بالعکس و همچنین طرف حساب با یک شخص و تعداد خودرو و اعلام شرایط از سوی شهرداری شدند.

*- آقای بهتویی خواستار مشورت با مشاور حقوقی جهت حل مسائل و مشکلات حقوقی شدند.

*- آقای نظری به پیشنهاد شهرداری، که طرف حساب با یک شخص جهت خدمت رسانی مطلوب از ساعت 6 صبح الی 9 شب شدند.

*- حاج آقا حسن لی نیز به استفاده همه شهروندان از امکانات مینی بوس در تمام نقاط شهر خبر دادند و با کلیت موضوع که از ساعت 6 صبح الی 9 شب استفاده از ناوگان حمل و نقل برای تمامی شهروندان موافقت نمودند. ایشان خواستار اطلاع رسانی در سطح شهر شدند.

1- مقرر گردید پیرو درخواست شهرداری شریفیه مبنی بر راه اندازی خط مینی بوس از شریفیه قزوین ، بالعکس و همچنین خدمات رسانی مطلوب به شهروندان از ساعت 6 صبح الی 9 شب موافقت نمودند. لذا شهردار محترم، نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نمایند که در در جلسه مطرح و با اتفاق اعضاء شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.