موضوع کمیسیون: زمین چمن مصنوعی و مدرسه شهدای فرش پارس

مشروح جلسه: به حول قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون، مسئولین آموزش و پرورش شهرستان البرز،  شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

* –  آقای بهتویی ریاست محترم کمیسیون، ضمن خیر مقدم به حاضرین، تبریک به مناسبت هفته معلم ، کارگر و روز خلیج فارس، ایشان به بحث زمین چمن مصنوعی داخل حیاط مدرسه فرش پارس با مشارکت شورا، شهرداری، آموزش و پرورش،  با توجه به کمبود سرانه های ورزشی و کلنگ زنی در هفته جاری و همچنین خواستار اجرای زمین چمن در منطقه کوی مهدیه مابین مدرسه امام رضا ( ع ) و کانون پرورش فکری با مشارکت شورا و شهرداری شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم، از قول مساعد جهت پروژه های ورزشی خبردادند.

*-  آقای عباسیان ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز، از قول مساعد جهت اجرای پروژه های عمرانی و ورزشی در مدارس با مشارکت شورا و شهرداری خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.