موضوع کمیسیون:  بررسی مشکلات ورزشی  شهر شریف آباد

مشروح جلسه: به حول قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون، تعدادی از مربیان ورزشی، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای علویری شروع شد.

* –  آقای بهتویی ریاست محترم کمیسیون، ضمن خیر مقدم به حاضرین، عرض تسلیت به مناسبت شهدای خدمت مطالبی در این خصوص بیان نمودند. ایشان به موضوع جلسه و مشکلات ورزشی شهر، اتفاقات رخ داده، رکورد ورزش در شهر و فاصله بین ورزشکاران ، مسئولین و شهرداری با آموزش و پرورش، دیدار با مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و اختصاص بودجه مناسب برای سالن ورزشهای باستانی و چند منظوره خبر دادند. و همچنین به موضوع معرفی نماینده  و رابط ورزشی شهر جناب آقای محسن بهتویی که از پیشگامان و پیشکسوتان آشنا به ورزش و جایگاه ویژه در بین مسئولین ورزش شهرستان است، اشاره  و خواستار حمایت تمامی ورزشکاران و مسئولین از ایشان شدند. و همچنین به فعال سازی هیاتهای ورزشی در شهر اشاره و خواستار فعال شدن آنها شدند.

*-  آقای علویری خواستار فعال شدن تمامی رشته های ورزشی و شخصیت بخشی به ورزش در تمامی زمنیه ها و تاثیرگذاری ورزشی و معرفی نماینده ورزشی مناسب در همه زمینه ها و جمع نمودن ورزشکاران در یک قالب جهت برنامه مدون ورزشی شهر شدند.

*-  آقای کشاورز مربی کاراته، ضمن گزارشی از اقدامات در ورزش کاراته، مسابقات و مشکلات سالن ورزشی میثاق و  همچنین محاسن ورزشی آقای محسن بهتویی درامر ورزش به مشکلات سالن میثاق اشاره و خواستار برنامه ریزی اساسی برای ورزشهای پایه و تشکیل هیات های ورزشی و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در امر ورزش شدند.

*- آقای اسفرورینی مسئول همگانی ورزش، ضمن خوشحالی از انتخاب آقای بهتویی به عنوان رابط ورزشی از اعلام آمادگی و کمک به ایشان خبردادند. و از حمایتهای شورا و شهرداری در امر ورزش تقدیر و تشکر نمودند.

*- خانم عبداله پور از مربیان رشته والیبال از انتخاب آقای بهتویی حمایت نمودند. ایشان در ادامه گزارشی از مشکلات ورزشی بانوان ارائه نمودند.

*-  آقای محسن بهتویی به مشکلات ریشه ای ورزش شهر و عدم حمایت مسئولین شهری از ورزش شهر، ایشان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمان سرپرستی خود،  به برخی برنامه های خود در امر ورزش خبر دادند. و خواستارحمایت همه جانبه شورا و شهرداری با رابط ورزش شدند.

*- حاج آقا حسن لی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات تمامی مسئولین ورزشی از ابتداء تاکنون . ایشان خواستار ریل گذاری در امر ورزشی و برگزاری جلسه با هیات های ورزشی شهرستان جهت تکمیل هیات های شهر شدند. ایشان به گزارشی از اقدامات شورا در امر ورزش از ابتداء تاکنون خبردادند. و خواستار تشکیل مجمع ورزشکاران شهر از سوی ورزشکاران شهر شدند. لذا تا نسبت به سیاستگذاری و هدفمندی ورزش اقدام گردد.

* –  آقای مهندس خانی ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت شهدای خدمت به موضوع تشکیل مجمع ورزشکاران و طرحی نو در امر ورزش شهر و بررسی راهکارهای مناسب در این امر شدند.

*-  آقای نظری ضمن تشکر از حاضرین به موضوع انتخاب آقای بهتویی با توجه به سوابق خوب ایشان در امر ورزش، از حمایت ایشان در امر ورزش خبر دادند.

1 –  مقرر گردید، جناب آقای محسن بهتویی به عنوان نماینده و رابط ورزشی شهر شریف آباد به عنوان رابط افتخاری بین ورزشکاران و مسئولین ورزشی استان و شهرستان پیشنهاد گردید. این موضوع در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2-   مقرر گردید آقای بهتویی نسبت به شناسایی و ثبت هیات های مورد نیاز شهر با مشورت کمیسیون ورزش شورای شهر اقدام نمایند و همچنین نسبت به ارائه اساسنامه و برنامه های خود در امر ورزش ارائه و به کمیسیون ورزش اقدام نماید. و آماری از ورزشکاران و هیات های موجود جمع آوری و ارائه نمایند. که در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3 –  مقرر گردید اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم، نسبت به مساعدت و حمایت از ورزش شهر در برنامه های ورزشی و فرهنگی از ورزشکاران اقدام نمایند.

4-  مقرر گردید رابط ورزشی شهر، نسبت به گزارش ماهیانه و اقدامات انجام شده به شورا و شهرداری ارائه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.