موضوع کمیسیون: بررسی مشکلات ورزشی در شهر شریفیه مشروح جلسه: به حول قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون ورزش و جوانان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد. سپس آقای بهتویی ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان، ضمن تبریک روز نیروی دریایی به موضوع و مشکلات عمده ورزشی از جمله؛ 1 – نیمه کاره بودن پروژه سالن باستانی و پیگیری های انجام شده از طریق اداره کل 2 – سرقت ترانس برق سالن ورزشی فجر، عدم امنیت مکان کنتور برق و عدم نصب دوربین مداربسته 3 – مشکلات به وجود آمده برای زمین ورزشی کنار جاده ترانزیتی و اقدامات حقوقی از سوی مالک 4 – مشکلات به وجود آمده به جهت بیماری همه گیر کرونا 5 – عدم همکاری هیاتهای ورزشی از جمله فوتبال درخصوص حسابهای بانکی، خواستار تشکیل باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری. با توجه به پیگیری ها و اقدامات گذشته شدند و برای حل مشکلات فوق خواستارتشکیل یک جلسه با مسئولین ورزشی استان ، شهرستان و نمایندگان استان شدند. آقای نظری به مشکل تعطیلی سالن ورزشی فجر و نداشتن مسئول ورزش شهر که جزء مشکلات اصلی و فعلی می باشد. خواستار تعیین و تکلیف این دو مشکل مذکور شدند. آقای علویری خواستار تعیین تکلیف هزینه های سالن های ورزشی و ساماندهی مدیریت ورزش، ارتباط شورا و شهرداری با مسئول ورزش و مدیریت واحد ورزش ، انتخاب هیات رئیسه و مسئول ورزشی کار آمد و بودجه پایدار برای ورزش از طریق سالنهای ورزشی، شورا و شهرداری و مسئولین ورزش استان شدند. در ادامه ایشان پیگیری لازم جهت تغییر و تحول بنیادین ورزش شهر شریفیه شدند. 1 – مقرر گردید؛ جلسه ای در اسرع وقت با مسئولین ورزش و جوانان استان و شهرستان، جهت حل مشکلات حاد ورزشی و اماکن ورزشی برگزار و تصمیم گیری گردد. 2 – مقرر گردید؛ در جلسه آینده کمیسیون ورزش و جوانان از فعالان ورزشی در رشته های مختلف جهت انتخاب مسئولین ورزش و جوانان شهر و هیات رئیسه ورزش دعوت بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.