بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 27 آبان 99 جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر شریفیه ، جناب آقای سعید رشوند سرپرست محترم شهرداری ، جناب آقای مهندس اسفرورینی مسئول محترم روابط عمومی شهرداری شریفیه ، جناب آقای درویشی رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز ، جناب آقای محسن بهتویی مسئول محترم ورزش های باستانی شهرستان البرز ، جناب آقای یاوری شکیب مسئول محترم امور ورزش و جوانان شهر ، جناب آقای محمدرضا رضایی مسئول محترم ورزشهای همگانی شهر ، جناب آقای مصطفی حاجی آبادی مسئول محترم ورزشهای زورخانه ای شهر و جناب آقای حاج علی مافی پیشکسوت و مربی ورزش های زورخانه ای و پهلوانی تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتوئی آغاز گردید.

آقای حسن بهتویی از زحمات و خدمات ارزنده آقای حاج علی مافی که در جهت رشد و شکوفایی ورزش و جوانان شهر زحمت فراوانی کشیده اند تقدیر و تشکر نمودند. ایشان در ادامه به بازدید مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان قزوین از مجموعه ورزش باستانی شریفیه اشاره نمودند و با توجه به ظرفیت بالای ورزش باستانی شهر خواستار رسیدگی و پیگیری جهت اتمام این پروژه شدند.سپس ایشان از پیشنهاد انجام پروژه مشارکتی در جنب سالن میثاق با همکاری شورا و شهرداری در آینده استقبال نمودند.ایشان سپس از کمبود سرانه ورزشی در کوی شهید رجایی انتقاد نمودند و خواستار توجه ویژه به این منطقه از شهر شدند.

آقای احمد قدوسیان ضمن خیر مقدم به حاضرین خواستار پیگیری سالن ورزش باستانی از طریق رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای کشور و تخصیص اعتبار ملی و استانی و شهری برای تکمیل این پروژه شدند.

آقای حاج علی مافی به افتخارات ورزش باستانی و زورخانه ای شریفیه که دارای رتبه اول و دوم کشوری می باشد اشاره و از خدمات مسئولین کشوری و استانی و شهری در امور ورزش شهر تقدیر و تشکر نمودند و با توجه به پتانسیل بالای ورزش های باستانی شهر شریفیه خواستار استفاده از تمام ظرفیت کشور و استانی و شهری برای تکمیل این مجموعه شدند.

آقای یاوری شکیب ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه ورزشهای باستانی و اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورا و رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز به پیگیری انجام گرفته از راه های مختلف اشاره نمودند و از اقدامات انجام شده در پیگیری از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان گزارشی ارائه نمودند و از پیگیری مداوم خود و مجموعه ورزش و جوانان شهر شریفیه جهت تحقق این امر خبر دادند.

آقای محسن بهتویی به بازدید مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان از پروژه مجموعه ورزش باستانی شهر گزارشی ارائه نمودند.

آقای آیت نظری اصل از اختصاص بودجه 500 میلیونی در سال جاری از سوی اداره کل ورزش و جوانان شهر برای مجموعه ورزش باستانی خبر دادند.

آقای درویش وند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین خواستار پیگیری ویژه از سوی مسئولین استان از جمله نمایندگان استان و استانداری و مسئولین کشوری از طریق اعضای شورا و شهرداری جهت اتمام مجموعه ورزشی باستانی و دیگر سالنهای شهر شریفی شدند و همچنین خواستار تشکیل هیات امنا برای سالن ورزش باستانی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.